Revitalizace sídliště Zborovce – zablácené chodníky

vložil Jana Kocmanová » 12. 7. 2021, 09:20

Dobrý den. Naše sídliště si po letech své existence revitalizaci zasloužilo. Na ulici Cihlářská však po deštivém počasí na nově vydlážděných chodnících dochází k naplavování zeminy tak, že chodníky jsou v některých místech neprůchodné. Plánujete chodníky v dohledné době spravit? Prosím o informaci, kdy k nápravě dojde. Jana Kocmanová


Pavla Komárková, 13. 7. 2021, 10:20

Vážená paní Kocmanová,

současné velmi prudké deště způsobily splavování zeminy z ploch budoucích trávníků na chodníky. Jakmile budou trávníky zcela uchyceny a budou pokrývat půdu celoplošně, k těmto problémům už docházet nebude. Jsme však v situaci, kdy se trávníky teprve zakládají, při opětovných přívalových deštích se proto může tato situace opakovat. Stavba má uloženou povinnost případné nánosy zeminy a bláta splavené na chodnících uklízet.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h