Absurdní postup 2

vložil Lenka Tihonová » 22. 7. 2021, 09:02

navazuji na předchozí,odpovídáte na něco jiného.Ten odpad není z domácnosti.ale posbírané a uřezané suché větve a vyhrabaný odpad z pozemků města,kterých si pracovníci technických služeb za roky nevšimli!Ti se soustředí hlavně na neodborné řezání keřů a kvetoucích stromů,místo prořezání roky suchých větví a vyhrabání odpadu a plastů z keřů a z trávy..Čili je to odpad města,ne soukromý a radnice by za uklid měla občanům dát metál.Který zákon zakazuje zasadit kytku a vyhrabat odpad u domu?dík


Pavla Komárková, 22. 7. 2021, 14:47

Vážená paní Tihonová,

předmětem černé skládky bioodpadu na Palackého ulici nebyly roky opomíjené neuklizené větve a odpadky, ale mohutný jalovec, který jeden z obyvatelů bytového domu bez svolení města skácel. Keř byl tak velký, že zaplnil celý kontejner, nešlo tedy o drobné větve, vyhrabanou trávu či papírky, jak uvádíte. Policie byla k této černé skládce povolána podobně jako k černým skládkám odpadu na jiným místech města, aby prověřila, odkud odpad pochází a kdo je jeho původcem. Vše bylo zadokumentováno, strážnici ale nakonec případ vyřešili domluvou a k žádnému postihu či sankcím nedošlo. Muž, který byl iniciátorem této akce, se spojil s kolegy z oddělení komunální údržby, s nimiž se už v květnu, kdy se vše odehrálo, domluvil na dalším postupu. 

Pracovníci Technických služeb Blansko (TSB) provádějí údržbu zeleně pravidelně, okolí bytových domů pod hřbitovem není výjimkou. Kolegové z TSB pečují také o zatravněné plochy, denně zajišťují i úklid chodníků a dalších veřejných prostranství. Rozhodně se nestává, že by odpadky přehlíželi roky nebo svévolně řezali stromy v květu. Na rozdíl od Vámi zmíněného případu provádějí prořezání dřevin v době vegetačního klidu, mimo něj pouze pokud je ohrožena bezpečnost či zdraví občanů, nebo pokud to vyžaduje zdravotní stav dřevin. Připomínky k práci Technických služeb samozřejmě lidé mohou mít. S podněty se lze obrátit na kolegy z oddělení komunální údržby, kteří mají péči o zeleň i úklid ve městě na starosti. Ti pak mohou připomínky předat právě Technickým službám Blansko a domluvit se na dalším postupu.

Jak už jsme odpovídali v předchozí odpovědi, úklid okolí vlastního domu či sběr odpadků je samozřejmě bohulibá činnost a je moc dobře, pokud nejsou občané Blanska ke svému okolí neteční. Bývá zvykem i to, že pokud někdo organizuje větší úklidovou akci (v místní části, v okolí vodních toků, u příležitosti Dne Země atp.), domlouvá se s městem například na dodání pytlů či dokonce svozu odpadu. Opravdu ale není možné zasahovat do zeleně, která městu patří, bez předchozí domluvy, jak tomu bylo v tomto případě. Vysloveně to zakazuje mj. také Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska, zejména čl. 6. Byť mohou být úmysly dobré, a nikdo nepochybuje, že ve Vámi zmíněném případě byly, nelze svévolně zasahovat do dřevin patřících městu, vytrhávat rostliny, přesazovat záhony a podobně. Vám by se také asi nelíbilo, pokud by soused přišel bez domluvy upravit Váš sad nebo přesázet záhonky, protože se mu nelíbí jejich aktuální stav a Vaše péče.

Po vzájemné domluvě s městem je nicméně možné zvolit dlouhodobé nastavení ke spokojenosti obou stran, lze se domluvit i na bezplatné výpůjčce či dlouhodobém pronájmu bezprostředního okolí bytových domů. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h