Odvážení bioodpadu v Dolní Lhotě.

vložil D. Nečasová » 17. 7. 2021, 14:46

Dobrý den, již se stává téměř pravidlem, že odpadní nádoby na bioodpad v Dolní Lhotě jsou vyváženy nikoliv ve čtvrtek, ale často i v sobotu. Proč není svoz ve čtvrtek, jak má být? Např. 17.7. byl svoz až v sobotu, takže bylo jen náhodou, že opilecká mládež, jdoucí z klubu Mlýn nic nevyvedla s vystavěnými nádobami. Je možné sjednat nápravu?


Pavla Komárková, 17. 7. 2021, 18:59

Vážená paní Nečasová,

s ohledem na aktuální počasí je rychlost růstu vegetace enormní a tomu odpovídá také množství vyprodukovaného bioodpadu a čas nutný pro jeho svážení. Ne všichni navíc respektují složení odpadu, který lze do bio kontejnerů umisťovat. Pravidelně, téměř při každém svozu, tak dochází k poškození svozového vozidla a je nutná následná operativní oprava, která si vždy vyžádá několikahodinové přerušení. Výsledkem pak je to, že ke svozu bioodpadu z centrální části města dochází jak ve středu, tak také ve čtvrtek, až následně pak přicházejí na řadu místní části, kde je svoz realizován někdy ve čtvrtek, občas ale až v pátek či v sobotu. Prosíme proto všechny, kteří svozu bioodpadu využívají, aby nádoby nechali vystavené, dokud nebudou vyvezeny. Žádáme také o dodržování pravidel pro umisťování bioodpadu a respektování toho, že do biopopelnic nelze umisťovat například části kmenů či keřů, pařezy nebo nekontaminovanou zeminu. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách města v sekci věnované odpadovému hospodářství.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h