Jak bude probíhat sanace lomu v Dolní Lhotě?

vložil Radek Kolmačka » 28. 6. 2021, 13:31

Dobrý den, to snad nemyslíte vážně, že se Lom v Dolní Lhotě sanuje? Proč tam v místě linky na praný písek vznikají nějaké betonové desky. To se asi obnovuje, než sanuje? Těžká "výhoda" Dolní Lhoty, že je pod Blanskem! Peníze z lomu jdou do Blanska. Co si lhotečtí neudělali samy, tak město Blansko rozhodně neudělalo. Za ty roky nekonečného provozu pískovny mohla mít DL, kdyby byla samostatná zlaté silnice a ne ty zničené od přetížených tatrovek co tam pořád drandí. Tak jak je to se sanací??? Lež.


Pavla Komárková, 13. 7. 2021, 16:17

Vážený pane Kolmačko,

firma KALCIT s.r.o. má dle platného plánu likvidace dobývacího prostoru Dolní Lhota II, s ev. číslem 6 0273, sanační a rekultivační práce naplánované až do roku 2040. V souladu s platnými povoleními na těžbu a s rozhodnutím Odboru životního prostředí KÚ JMK ze dne 9. 8. 2017 má v lomu docházet k likvidaci dobývacího prostoru, a to mimo jiné zavážením odpadu do vytěženého prostoru, současně je ale povoleno také dotěžování zbytkových zásob slévárenských písků, které mají být upravovány na nové technologické lince, ta má nahradit původní poruchovou linku. Město vlastní malou část pozemků v areálu lomu, kompetentní k posouzení aktuálně probíhajících prací je ovšem pouze Obvodní báňský úřad v Brně, ten jediný je oprávněn určit, zda firma porušuje sanační a rekultivační plán prací.

S ohledem na množící se dotazy místních ovšem dojde k prověření celé situace i ze strany města a příslušných odborů (životní prostředí, správa a rozvoj města, stavební odbor), a to včetně prověření dopravního zatížení a možností alternativního dopravního napojení. K součinnosti vyzveme také Obvodní báňský úřad v Brně a o výsledcích jednání budeme veřejnost informovat.

Co se týká finanční stránky celé věci, jsou Vaše informace poněkud zkreslené. Firma KALCIT s.r.o. městu řádně platí nájem za městské pozemky – pro rok 2021 se jedná o částku 16 407 Kč a 155 716 Kč. Poplatek z dobývacího prostoru činí 45 018,10 Kč.  Poplatek z vydobytých nerostů činí 2 046,49 Kč v roce 2021 (v roce 2020 šlo o částku 6 255,50 Kč). Mimo to firma každoročně přispívá částkou 50 000 Kč na údržbu veřejného prostranství v Dolní Lhotě (peníze jsou využívány například na úklid veřejných komunikací znečištěných provozem lomu). Všechny tyto částky, které putují dle Vašeho vyjádření "z Dolní Lhoty do Blanska", rozhodně několikanásobně převyšují finance, které z rozpočtu města putují právě do Dolní Lhoty, ty ročně dosahují několik milionů korun. Jde o částku věnovanou na údržbu chodníků, veřejné osvětlení, zeleň, provoz školy a školky, činnost místní OA, podporu místních spolků, dotaci MHD apod. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h