Poděkování za rychlou rekonstrukci silnic, chodníků a parkovacích míst

vložil Slováček » 6. 8. 2021, 19:22

Dobrý den,chtěl bych poděkovat městu a stavební firmě provádějící rekonstrukci komunikace v centru města na nám. Svobody. Deset podélných parkovacích míst se nejspíše podaří vydlážit a zprovoznit už do 2 měsíců od otevření silnice, což je vynikající výsledek! V ostatních případech to jistě trvá déle, protože to je velmi náročný úkon. U nedokončeného chodníku na rohu u pekárny bych ani tolik nespěchal, ať se dělníci neunaví. Bude tak příkladný postup aplikován i na další dopravní stavby ve městě?


Pavla Komárková, 12. 8. 2021, 11:08

Vážený pane Slováčku,

děkujeme za Vaše ocenění snahy města o ucelenou rekonstrukci náměstí Svobody, pozitivních ohlasů není mnoho, udělal nám radost. Také věříme, že úsilí města o co nejrychlejší obnovení dopravy na opravovaném průtahu, který se po rozsáhlé rekonstrukci vodovodu a kanalizace podařilo i přes opakované havarijní stavy a komplikace otevřít o téměř dva týdny dříve, než bylo plánováno, bylo správným krokem. Primární snahou totiž bylo ulevit dopravě  v Blansku na objízdných trasách co nejrychleji. Jistě, že město mohlo obnovit dopravu až po kompletním dokončení všech prací i v okolí komunikace (chodníky, zálivy), jak někteří požadovali, tento postup ale případně zvolíme až u některé z dalších staveb. Je pozitivní, když lidé umí zohlednit, že město nad rámec původních plánů nepřistoupilo pouze k lokálním vysprávkám chodníků a obnovení původního povrchu parkovacích zálivů, ale investovalo do kompletní rekonstrukce. Myslíme si, že zvolené řešení, tj. celý nově vydlážděný chodník a změna povrchu zálivů s využitím časově i profesně náročné pokládky dlažebních kostek, náměstí sluší. A že toto řešení oddálí potřebu případných dalších oprav na desítky let. Vaše poděkování jako jedno z mála reflektuje aktuální stav na trhu se stavebním materiálem a aktuální časovou dostupnost firem. Také si myslíme, že v současné době, kdy jsou čekací doby na materiál dlouhé i několik měsíců a kapacity firem jsou mnohdy volné nejdříve v příštím kalendářním roce, je kompletní dokončení nově objednaných prací v řádu týdnů příjemným výsledkem. Nedokončený chodník u pekárny ovšem souvisí s výstavbou bytového domu po bývalém obchodním centru Družba, proto je jeho oprava naplánovaná v závislosti na dokončení stavebních prací na podzim tohoto roku. Věříme, že veřejnost ocení snahu města neplýtvat svěřenými prostředky na průběžné opravy míst, do kterých by následně opakovaně zasáhla stavební činnost.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h