Osvětlení na mostě směr Klepačov

vložil Vlastik Tom » 31. 8. 2021, 11:30

Kdy se míní opravit již řadu let nefungující osvětlení na mostě směr Klepačov ? Pokud mě paměť neklame tak ta otázka už zde kdysi proběhla, s odpovědí že je někde přerušen kabel. To jako ta závada za tu dlouhou dobu nešla opravit? Děkuji za odpověď.


Pavla Komárková, 31. 8. 2021, 15:35

Vážený pane tazateli,

prostá výměna poškozeného kabelu nebo dalších nefunkčních dílčích částí svítidel je samozřejmě časově i fakticky relativně nenáročnou záležitostí. V souvislosti s osvětlením na mostě u vjezdu do Blanska je ale vše poněkud komplikovanější. Při opravě mostní konstrukce totiž vlastník mostu (Jihomoravský kraj) zjistil, že kabely k městskému osvětlení jsou místy vedeny v zábradlí mostu. Takové řešení osazení osvětlení ovšem naprosto nevyhovuje žádným aktuálně platným předpisům, proto bylo nutné hledat nové konstrukční řešení, které by dokázalo splnit jak bezpečnostní normy, tak normy světelné. Novému řešení musela předcházet odborně garantovaná projekční příprava. Bylo také nutné zajistit potřebné finance, neboť náklady na realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele a posouzení nabídek, předpokládáme, že k uzavření smlouvy o dílo by mohlo dojít koncem příštího týdne. Termín dokončení prací by pak měl být 31. října 2021.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h