Webkamera kruhový objezd u lázní

vložil Zdeněk Řehůřek » 30. 8. 2021, 13:42

Dobrý den, mám dotaz: Bude i web kamera stavby druhého kruháče u lázní? A proč? Ke srovnání práce rozdílných dodavatelů, kdy u Lidlu se téměř nic neděje (ano, přes koleje se zakládají pilíře mostu) a zbytečně ke uzavřená celá silnice. Pracovní doba jako obvykle od nevidím do nevidím (od 7:30 do 15:00, včetně hodinové pauzy na oběd, sobota nedělá se nic). Takto přece nemůže být realizována zakázka nejdůležitější silnice v Blansku. Město je účastníkem řízení, probíhají kontrolní dny stavby a nic?


Pavla Komárková, 31. 8. 2021, 09:17

Vážený pane Řehůřku,

o umístění webkamery na ulici Mlýnská neuvažujeme. Webkamera u Penny marketu je umístěna zejména kvůli stavbě přemostění, unikátní dopravní stavbě, která bude řešena netradiční metodou a předpokládáme, že by měla být divácky atraktivní. Její součástí je také stavba kruhového objezdu, pomocí které bude nový most napojen na stávající komunikace. Porovnávat obě okružní křižovatky bez dalšího ale asi nelze. Křižovatka u Penny marketu je totiž uzavřena nejen z důvodu provádění prací přímo na ní, slouží také jako zásobovací koridor navazujících stavebních objektů souvisejících s novým mostem – stavba ji využívá pro přesun hmot, pracovních sil, strojů atp. Uzavření slouží pro bezpečné zajištění uvedeného, proto není možné křižovatku např. na dva dny otevřít a poté ji opět na týden, dva zavřít – zejména ve chvíli, kdy probíhají (jako nyní) výkopové práce přímo v křižovatce. Stavbu okružní křižovatky u Penny marketu nezadává ani nerealizuje město, kolegové se ale účastní kontrolních dnů. V rámci nich je pravidelně kontrolován pracovní rozvrh. Zatím lze pouze uvést, že harmonogram prací stavba dodržuje.   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h