František Hasoň a přejezdy u ČKD

vložil Bílý » 23. 8. 2021, 10:13

Pan místostarosta v únoru 2019 řešil stále ty přejezdy. A prý to vyřeší. Prý firma dostane i pokutu. Jediným problémem co mu stál v cestě byl prý správce a konkurs ČKD. Firma ČKD má od října 2020 dávno nového konkrétního vlastníka (tzn. už rok) a přejezd u Slévárny je jakoukoliv opravou netknutý a naopak dál horší a horší. Tož bych se chtěl Franty zeptat, co vyřešil a co mu stojí v cestě to vyřešit nyní? A jak je Franta po dva a půl letech řešení daleko.


Pavla Komárková, 25. 8. 2021, 09:58

Vážený pane Bílý,

město v této záležitosti nemá žádné kompetence, nápravu nevyhovujícího stavu železničního přejezdu P10880 na silnici II/379 v Gellhornově ulici v Blansku musí zajistit majitel vlečky. Dozorujícím orgánem, který má v této věci potřebnou pravomoc, je Drážní úřad v Olomouci. Ten vydal už v červenci 2019 rozhodnutí o nařízení zjednání nápravy na stavbě dráhy. I podle jeho vyjádření ale byla situace do loňského roku blokovaná vyhlášeným konkurzem a tím, že ČKD mělo stanoveno insolvenčního správce. Bohužel, ani změna vlastníka tento problém nikam neposunula. Město se s novým majitelem pokoušelo spojit, aby našlo řešení, nový vlastník ale zatím na žádosti o setkání a řešení problému nereaguje. Situací se o prázdninách (na popud pana místostarosty) zabýval stavební úřad MěÚ Blansko. Na základě provedené kontroly zjistil, že termín zjednání nápravy uvedený v rozhodnutí Drážního úřadu nebyl dodržen, proto předal nový podnět Drážnímu úřadu v Olomouci. Právě ten by se měl celou věcí nyní znovu zabývat a vše řešit s novým majitelem vlečky, na rozdíl od města k tomu má kompetence.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h