Nepořádek po stavbě na Zborovcích

vložil Bořivoj Ryšánek » 25. 8. 2021, 06:33

Pokračování dotazu. Za další, už přes měsíc se tam válí odpadkový koš a pár kusů betonového chodníka, který byl rozebrán, aby se odstranil nedostatek v podobě vyplavovaní zeminy. Jak dlouho tam ještě bude, než to dokončíte? Další otázka se týká bezpečnosti nejmenší dětí. Okolo nově vysazených stromů, je dřevěná drť, které je tam bohužel málo, u některých stromů chybí drť a hrozí že dítě spadne dovnitř a zraní se. Je možné doplnit tuto drť až po okraj? Pokračování v dalším dotazu.


Pavla Komárková, 27. 8. 2021, 11:59

Vážený pane Ryšánku,

betonové kusy jsou zpětně osazeny – firma na místě lokálně upravovala podloží tak, aby nedocházelo k hromadění srážkových vod na přilehlém chodníku, proto jsme s osazením čekali na dokončení prací.

Drť je umístěna u všech stromů v množství, které bylo zkonzultováno se zahradníkem tak, aby nedocházelo k negativnímu působení na kořenový systém stromů včetně jejich kmenů. Stromy, které jsou zasazené v betonové ploše, jsou umístěny do díry zakryté speciální mřížkou. Konstrukce kolem stromů brání tomu, aby se někdo náhodně zranil.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h