Kruhový objezd u lázní

vložil Všianský » 18. 8. 2021, 10:22

Chci požádat o vysvětlení protichůdných tvrzení radnice. Na jedné straně tvrzení, že uzávěry komunikací (i když se tam nic nedělá) nejdou zkrátit a jsou min. možné (kruhový objezd Lidl, uzávěra města), na straně druhé u kruhového objezdu u lázní, který se měl začít stavět na přelomu července a srpna píše nyní, že stavba nejenom že nezapočala, ale je teprve v povolovacícm režimu + termín dokončení (listopad) by ale dle všeho neměl být posunem zahájení dotčen. Najednou je prostor? Klidně měsíc?


Pavla Komárková, 18. 8. 2021, 17:58

Vážený pane Všianský,

jde o poněkud odlišnou situaci. V souvislosti se zahájením prací na přemostění a uzavřením křižovatky u Penny marketu město vzneslo dotaz na zhotovitele, zda je možné zajistit další průjezd vozidel uzavřeným územím. Odpověď byla negativní, v místě byly dle vyjádření zhotovitele již naplánovány práce, které se neslučovaly se zachováním průjezdu křižovatkou (zaměřovací práce, kácení dřevin, přípravné práce na stavbu kruhového objezdu, zemní práce atp.). Samotná stavba i zavírka dané křižovatky byla řádně povolena, původně stanovený termín dokončení nebyl nijak ohrožen. Město, které není vlastníkem komunikace, zajistilo kompletní přípravu území a na nákladech přemostění se dál bude podílet zejména v souvislosti s budováním chodníků, veřejného osvětlení či zeleně. Hlavním nositelem smluvního vztahu je nyní Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic JMK, město není oprávněno do již povolených uzavírek za této situace zasahovat.

V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u Sportovního ostrova Ludvíka Daňka je v současné době řádně povolena stavba jako taková, z toho jsme vycházeli i u odpovědi na dotaz k předpokládanému zahájení prací. Jediné, co dosud není stanoveno, je dopravní uzavření křižovatky. Pokud zhotovitel vyhodnotil, že vlastní stavební práce nechce začít před uzavřením průjezdu, je to jeho volba. Město požadovalo ukončení prací do 30. listopadu, firma původně nabídla konec prací v polovině listopadu. Dle našich informací tak i přes odložení zahájení prací stále platí, že původně avizované dokončení na konci listopadu v ohrožení není. Změnit by to mohlo snad jen mrazivé počasí, které by znemožnilo pokládku finální vrstvy povrchu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h