Cena tepla, platby města, podklady – odpovědi mluvčí – část 2

vložil Bílý » 6. 2. 2023, 10:23

Děkuji paní muvčí za odpověď, ze které by neznalý mohl nabýt dojmu, že město s CZT nemá nic společného, protože odebírá přece jen těch 10% tepla. Na to, že je město vlastníkem soustavy jste zapomněla. Na semiáři a v tisku pan Crha a Polák tvrdili, jak vše bude mít město pod dohledem. Ale k dotazu, který jste k akceptaci nové ceny ignorovala úplně. Kopíruji: "Dodatečně jsme vyzvali k doplnění podkladů, které ZT doplnilo." Jaké podklady to byly? A kdy jste je dostali?


Pavla Komárková, 8. 2. 2023, 16:19

Vážený pane Bílý,

v předchozí otázce jste se ptal na to, jaké zálohy platí město coby odběratel. Nikoliv na majetkoprávní vztahy v rámci soustavy CZT. Proto jsme v souladu s Vaší otázkou odpovídali na to, jak má a mělo město coby odběratel tepla vše nastaveno. Firmu ZT energy jsme loni po obdržení požadavku na navýšení záloh od října 2022 požádali o další podklady. V druhé polovině října jsme obdrželi podklady, z nichž je patrné navýšení ceny proměnného nákladu (paliva) a také rozpis záloh. Radní proto na svém nejbližším jednání v listopadu 2022 požadavek dodavatele odsouhlasili. V prosinci 2022 pak město poprvé uhradilo zálohy ve zvýšené výši. Zpětně pak město doplatilo také rozdíl v zálohách za říjen a listopad, jak už jsme Vám odpovídali. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h