Causa Šujan

vložil Radmila Sedláková » 12. 2. 2023, 13:14

Dobrý den, spolu s odvoláním p. Šujana avizoval odchod i vedoucí kina dramaturg p.Mach. Tito pánové odvedli za krátkou dobu ohromný kus práce, tato pracovně sehraná dvojice má velký potenciál posouvat kvalitu kultury v BK stále výš a výš. Nesouhlasím s nastalou situací a dosavadní vedení kultury plně podporuji. Prosím o informaci, jakou představu město má a jakým směrem by se měla kultura dále ubírat? Děkuji Radmila Sedláková


Pavla Komárková, 23. 2. 2023, 14:20

Vážená paní Sedláková,

pan Mach je v této chvíli stále zaměstnancem KSMB. Jeho další působení v zaměstnaneckém poměru je závislé na jeho osobním rozhodnutí, případně domluvě s ředitelem této organizace. Stejně je to u všech příspěvkových organizací města rada jmenuje a odvolává pouze jejich ředitele. Odvolání pana ředitele Šujana samozřejmě neznamená, že by po dobu svého působení neodvedl velký kus práce, ta podle názoru vedení města ovšem nebyla dostačující zejména v části týkající se manažerského vedení příspěvkové organizace města (větší žánrová pestrost, personální nastavení dle potřeb provozu, využití dotačních titulů a doplňková činnost jako zdroj financování, správa objektů a jejich využití atp.). Město je zřizovatelem KSMB, finance na činnost a provoz jsou tedy hrazeny z městského rozpočtu. Vedení města věří, že se novému řediteli vzešlému z výběrového řízení podaří optimálněji manažersky zvládat chod organizace a také naplňovat výše uvedené cíle, že se navýší žánrová pestrost a že KSMB bude nabízet více akcí pro rodiny s dětmi a širší publikum, které akce pro úzce profilované posluchače a návštěvníky vhodně doplní. Nový ředitel by se měl funkce ujmout nejpozději od 1. září 2023. Do vypsání a ukončení výběrového řízení rada jmenovala ředitelem KSMB Tomáše Mokrého, který má zkušenosti s pořádáním kulturních a společenských akcí v Blansku i v širším regionu. Podrobnější vyjádření k odvolání ředitele KSMB a jmenování nového najdete v reakci města na otevřený dopis starostovi a radním.  

Hezký den,

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h