platba za odpad

vložil MARIE JELÍNKOVÁ » 2. 2. 2023, 17:12

Dobrý den, kam nahlásit změnu trvalého bydliště, ohledně platby za odpad? Děkuji za odpověď Marie Jelínková


Pavla Komárková, 6. 2. 2023, 13:51

Vážená paní Jelínková,

pokud se platba za odpad týká pouze Vás osobně, změnu vůbec hlásit nemusíte. A to ani pokud trvalé bydliště měníte v rámci Blanska (tedy původní i nové trvalé bydliště je v Blansku), ani pokud jste se do města nově přistěhovala. Automaticky využijeme údaje z centrální evidence obyvatel. 

Pokud se jedná o přistěhování více osob (manželé, rodiče a děti atp.) a chcete hradit poplatek společně za celou rodinu, stačí jen sdělit na e-mailovou adresu odpad@blansko.cz, které osoby rodinu tvoří a kdo bude plátcem. Vyhnete se tak situaci, že bude město vystavovat samostatné složenky jednotlivým členům domácnosti.

Zvolit si můžete také způsob platby, pokud chcete platit klasicky složenkou, opět platí, že hlásit nic nemusíte. Pokud nevyužíváte složenku pro platbu na poště, je možné na výše uvedený e-mail zaslat žádost s kontaktní e-mailovou adresou, na kterou Vám budeme zasílat předpis plateb e-mailem. Můžete také využít možnost platit pomocí SIPO.

Pokud se nestěhujete pouze v rámci Blanska ale trvalé bydliště měníte v rámci dvou různých obcí, je nutné se seznámit s pravidly pro přihlášení nebo odhlášení platby za odpad v obou z těchto obcí. Při odstěhování z Blanska opět platí, že na MěÚ Blansko nic hlásit netřeba. Poplatek se vždy počítá na měsíce, pokud se tedy stěhujete v rámci kalendářního roku, v každé obci zaplatíte v roce přestěhování poměrnou částku dle počtu měsíců, které jste v ní strávila. 

Informace o platbě za odpad najdete také na webu města, detailní podmínky upravuje také  Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pokud máte přesto dotazy, můžete se obrátit na vedoucího oddělení plateb, poplatků a rozpočtu Ing. Jana Šustáčka, tel.: 516 775 194, sustacek@blansko.cz. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h