Chodníky v Dolní Lhotě

vložil Leoš Dostál » 16. 2. 2023, 12:05

Můžete mu, prosím, sdělit kdy bude dokončena rekonstrukci chodníků v Dolní Lhotě? Za pozornost by určitě stálo zajímat se o vzhled komunikace od MVE k zastávce vlaku v Dolní Lhotě. Vozovka byla po dokončení prací na železnici v roce 2022 opravena, chodník je v neutěšeném stavu a zelený pás na opačné straně je rozježděný vozidly, která zde pravidelně parkují. Ostatně podobně je tomu v Blansku mezi Billou a řekou.


Pavla Komárková, 22. 2. 2023, 18:44

Vážený pane Dostále, 

části chodníků, které město každoročně opravuje v místních částech, vytipováváme vždy po domluvě s občanskými aktivitami. V Dolní Lhotě se v posledních letech jednalo zejména o chodníky v okolí základní a mateřské školy. Výše zmíněný úsek se mezi prioritami dosud neobjevoval. Ve Vámi uvedené lokalitě je také ještě plánovaná oprava mostu přes náhon a není vhodné opravu chodníků provádět před dokončením opravy mostu. Termín zahájení rekonstrukce mostu zatím není stanovený, jakmile bude daný, budeme o něm informovat.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h