Cena tepla, platby města, podklady – předešlé odpovědi mluvčí

vložil Bílý » 25. 1. 2023, 20:07

Paní Vaškové jste odpověděli, že jste nic neplatili a s cenami pro SVJ to nijak nesouvisí, že mají jiné smlouvy. P. Burianovi potom přiznali, že město vysokou cenu skoro 2000 Kč/GJ začalo platit a dokonce to doplatilo zpětně. Vážení, když jsme volali do ZT, bylo nám řečeno, že to musíme platit právě proto, že město to už platí!!! I že schválilo tu novou cenu!!! Na co si to hrajete? Píšete, dodatečně jsme vyzvali k doplnění podkladů, které ZT doplnilo. Jaké podklady to byly?A kdy jste je dostali?


Pavla Komárková, 31. 1. 2023, 10:19

Vážený pane Bílý,

jak odpovídáme konstantně po celou dobu, nastavení výše záloh za teplo dodávané ze soustavy CZT je u jednotlivých odběratelů upraveno ve smlouvě o dodávce tepla, kterou mají podepsanou s poskytovatelem, tedy firmou ZT energy s.r.o.. Výše záloh tedy není závislá na tom, jaké zálohy platí město coby odběratel tepla ze soustavy CZT. Město ostatně přímo odebírá pouze cca 10% tepla dodávaného v rámci CZT. Nemůžeme komentovat, co kdo komu říkal po telefonu. Platí ale, že pro každé SVJ, stejně jako pro protistranu, tedy firmu ZT energy s.r.o., je závazné to, co je nastaveno v dvoustranné smlouvě podepsané těmito smluvními stranami. Tam máte coby SVJ jistě upravený také smluvní postup při změně výše záloh.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h