Výsadba květin a rozkopaný kruhový objezd u Penny/Lidl

vložil Jana Veselá » 6. 2. 2023, 10:33

Dobrý den, loni byl kruhový objezd osázen květinami, jedná se o trvalou výsadbu. Nedávno byl z půlky rozkopán. To se nevědělo dopředu, že se tam bude ještě něco dělat a nemá smysl tam sázet trvalky? Kor když jinde jsou letničky? Za druhé, kdo uveden plochu do původního stavu a kdo uvedenou novou výsadbu zaplatí?


Pavla Komárková, 7. 2. 2023, 12:03

Vážená paní Veselá,

práce na kruhovém objezdu byly dopředu plánované, souvisí s napojením veřejného osvětlení na přemostění a mohly být provedeny až po stavebním dokončení nového mostu. Přesto byl loni na jaře osazen celý kruhový objezd. V místě, kde byly práce naplánované, byly ovšem vysazeny rostliny verbena bonariensis, které hůře přezimovávají a běžně se prosazují jako letničky (takto jsou použity i na jiných místech ve městě). Byla tedy zvolena taková výsadba, u které se od začátku počítalo s tím, že ji bude nutné obnovit. K osázení dojde v průběhu jara, zadavatelem bude město, stejně jako u obnovy květinové výzdoby na jiných místech. Předpokládáme, že nová výsadba bude navazovat na tu část kruhového objezdu, která zůstala zemními pracemi nedotčená. Na ní jsou vysazeny trvalky hojně doplněné cibulovinami.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h