Šípkové keře naproti obchodní škole

vložil Aleš Buřík » 6. 2. 2023, 18:42

Již jednou jsem se ptal, zda by nebylo možné ostříhat šípky naproti obchodce. Odpověď. Ostříháno. Moc tomu nerozumím, protože šípky zasahují tak 40 cm do vozovky a tvoří tak překážku silničnímu provozu. Tak buď to to ostříhejte, a to tak aby to nezasahovalo do vozovky, nebo tam dejte značku zúžená vozovka. Asi by o tom měl rozhodnout někdo kompetentní a to určitě není pracovnít technických služeb. Nemyslíte?


Pavla Komárková, 15. 2. 2023, 16:40

Vážený pane Buříku,

ořez dřevin nacházejících se na pozemcích města proběhl v celé lokalitě sídliště Písečná již na sklonku loňského roku, mimo jiné i na základě Vašeho podnětu, jak jsme ostatně už odpovídali. Nyní kolegové z oddělení komunální údržby vše znovu prověřili a zjistili, že Vámi zmiňované keře neleží na pozemcích města, ale nacházejí se na pozemcích kraje, proto tímto ořezem nebyly zasaženy. Pozemky jsou ve správě Základní školy Blansko, Nad Čertovkou. Váš podnět jsme vedení školy předali. To přislíbilo, že v nejbližších dnech zajistí ořez těchto šípkových keřů, byť podle hodnocení školy jen mírně zasahují do vozovky a pro většinu řidičů netvoří překážku provozu. Bránit ve výhledu ale mohou zaměstnancům vyjíždějícím ze dvora školy.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h