Plnění normy osvětlení při vypnutých lampách

vložil Vysoký » 22. 3. 2023, 21:47

Chtěl bych se zeptat, jak když vypnete každou 3 lampu, jsou plněny normy pro osvětlení? Zejména plnění požadavků ČSN EN 13201-2 stanovené na základě zatřídění pozemní komunikace do třídy osvětlení podle ČSN CEN/TR 13201-1.


Pavla Komárková, 14. 4. 2023, 13:12

Vážený pane Vysoký,

podle § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve spojení s §§ 4 – 7 zákona č. 13/1997 S, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost osvětlovat v zastavěném území obcí pouze průjezdní úsek dálnice a silnice, tato povinnost se ovšem nevztahuje na místní komunikace a účelové komunikace. Československé technické normy nejsou obecně závazným právním předpisem. Zákon nestanovuje ani povinnost mít veřejné osvětlení podél místních a účelových komunikací zřízeno. V případě, že veřejné osvětlení vybudováno je, zákon nestanovuje ani to, kdy a jak mají být lampy VO zapínány. Obec může veřejné osvětlení v částech, kterými neprocházejí průjezdní úseky silnice, dokonce úplně vypínat. Je zcela na uvážení příslušného orgánu obce, zda veřejné osvětlení zřídí, případně kdy jej bude zapínat či vypínat. Vedení Blanska se rozhodlo nejít cestou úplného vypnutí VO, ale zachovat celonoční svícení s tím, že se bude regulovat pouze množství rozsvícených lamp – zhruba o třetinu. Vše se nastavovalo v průběhu ledna a února, tak, aby byla stále zajištěna bezpečnost chodců a bylo možné předcházet eventuálním škodám, současně ale aby bylo dosaženo úspory nákladů na svícení. Plně osvětlená jsou i nadále místa jako sjou křižovatky ulic, zastávky autobusů, přechody pro chodce, vstupy do veřejných budov atp. Občané měli možnost během nastavování podávat podněty a iniciovat změny v plánované regulaci svítidel. Úsporná opatření budou na podzim vyhodnocena a vedení rozhodne o dalším postupu před zimním obdobím.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h