Zpravodaj města – článek o obchodním centru

vložil Pavel Podrabský » 27. 3. 2023, 11:23

Dobrý den. Článek o obchodním centru mi připomíná inzerci. Proto by mě zajímalo, zda byl článek placen od majitele obchodního centra? Případně proč je takový článek uveřejněn na titulní straně? Na titulní straně bych očekával informace, které se týkají vztahu město a občan. Ty nejdůležitější informace. Například informace o CZT, schválení podpory pro sportovní kluby, zápisy do škol a podobně. Kdo určuje pořadí článků?


Pavla Komárková, 5. 4. 2023, 12:29

Vážený pane Podrabský,

na stránkách Zpravodaje města Blanska informujeme o dění ve městě, nikoliv pouze o akcích či projektech města samotného. Součástí informací jsou i zprávy o zásadních stavbách a projektech, které se obyvatel města dotýkají a mají přímý vliv na infrastrukturu atp. Právě to byl příklad článku o pokračování výstavby nového obchodního centra, mimo jiné jsme jím reagovali na množící se dotazy občanů související s touto stavbou. Ti se na město opakovaně obracejí s dotazy ohledně termínu dokončení a zahájení prodeje, struktury nových obchodů i možnosti zaměstnání, byť město není zhotovitelem ani budoucím zaměstnavatelem v OC. Téma nové výstavby na místě bývalých skleníků Blanskem rezonuje posledních deset let, pozemky v této lokalitě donedávna městu také patřily, je přirozené, že město i obyvatele Blanska tato výstavba zajímá. Netušíme, z jakého důvodu Vám text připomíná inzerci – v článku se nenabízí žádné zboží ani služba, nájmy budoucích obchodních prostor jsou již řadu měsíců nastavené. V podobném duchu jsme v minulosti informovali také o dalších velkých projektech, byť u nich není vždy hlavním zhotovitelem či zadavatelem město – o přemostění, bytové výstavbě na Písečné, opravě koridoru, stavbě podchodu v železniční zastávce Blansko-město, rekonstrukci ulice Brněnská, stavbě nových kruhových objezdů atp. Vždy šlo o velké a svým dopadem zásadní projekty, právě to je nominovalo na první stranu daného čísla Zpravodaje. Struktura Zpravodaje je dlouhodobě nastavena, jsou dané rubriky a jejich pořadí. Konkrétní složení textů připravuje redakce Zpravodaje a schvaluje je redakční rada. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h