Cena tepla 2022

vložil Jaroslav Pánovec » 21. 3. 2023, 20:29

Dobrý den, za rok 2022 byla stanovena cena za GJ na cca 1670 Kč. To je jedna z nejvyšších cen v republice vůbec. Neuvažuje město o sanování alespoň části ohromných nedoplatků za teplo, na kterém má též svůj díl, např. z rozpočtu, jelikož svěřilo kritickou infrastrukturu soukromé firmě, která z logiky věci upřednostní svůj finanční zájem nad blahem občanů? A je správná informace, že správu tepelné soustavy konečně město převezme počínaje rokem 2024? Děkuji


Pavla Komárková, 6. 4. 2023, 16:48

Vážený pane Pánovče,

smluvní vzath s firmou ZT energy, s.r.o byl uzavřený na základě veřejné soutěže. Správnost výpočtu ceny za dodávky tepla kontroluje Energetický regulační úřad. Město určitě nemůže sanovat nedoplatky za teplo odběratelů ze systému CZT, mimo jiné také proto, že výše nedoplatků je závislá na nastavení záloh. Ty si každý odběratel nastavuje po dohodě s dodavatelem sám. Město by pak také muselo sanovat nedoplatky těch, kteří sice nejsou napojeni na CZT, jejich dodavatelé jim ale poskytují teplo za daleko vyšší ceny a mají také vyšší nedoplatky. Rozpočet města na pokrytí výše uvedených případů není nastaven. V případě potíží se zvládáním životních nákladů nicméně může každý občan využít již existující systém státní sociální podpory či sociální pomoci. Lidé v tíživé životní situaci se mohou obrátit na kolegy z odboru sociálních věcí či přímo na blanenský úřad práce

Ano, je pravdou, že systém CZT převezme od 1. 1. 2024 městem zřízená firma Teplo Blansko, která byla pro tyto účely založena. Podrobnosti se dočtete například na webových stránkách města

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h