Výběrové řízení na ředitele KSMB, alias současné dosazení prý číšníka

vložil Přibyl » 22. 3. 2023, 22:17

Je pravdou, že dosazený pan ředitel Mokrý nemá ani maturitu a je vyučený číšník? Tak jak se šíří ve veřejném prostoru. Zdá se mi to neuvěřitelné a jako pomluva anonymů, proto se na to ptám a byl bych rád, kdyby tato informace byla městem oficiálně vyvrácena. Nemůže to přece být možné dělat managera bez maturity. Za druhé se chci zeptat, byl pan Mokrý již jmenován na dobu neurčitou a výběrové řízení již nebude, tak jak řekla v televizi paní Dražilová, že se o to zasadí a navrhne to. Děkuji.


Pavla Komárková, 13. 4. 2023, 09:50

Vážený pane Přibyle,

stávající ředitel Tomáš Mokrý, který byl do funkce ředitele Kulturního střediska města Blanska jmenován na dobu určitou, má ukončené středoškolské vzdělání. Do funkce byl jmenován s odkazem na řadu let praktických zkušeností jako organizátor velkých kulturních a sportovních akcí. Stále platí, že Tomáš Mokrý je jmenován na dobu určitou. Město počítá s vypsáním výběrového řízení tak, aby nový ředitel vzešlý z výběrového řízení nastoupil do funkce nejpozději od září letošního roku.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h