Cena tepla za rok 2022 – odpověď na dotaz pana Pánovce

vložil Petr Beneš » 8. 4. 2023, 14:44

Paní Komárková, Ve své odpovědi panu Pánovcovi jste nesprávně uvedla, že si odběratel nastavuje zálohy po dohodě s dodavatelem sám. Takovou možnost odběratel nemá. Výši záloh vždy nastavuje dodavatel a dle smlouvy, v případě změny cen nakupovaných energií v průběhu roku, předběžnou cenu úměrně tomu mění. Zajímalo Město Blansko, zda dodavatel v průběhu roku 2022 vůbec nastavil ty tři předběžné ceny správně? A pokud ne, znáte důvodu? Děkuji za odpověď.


Pavla Komárková, 14. 4. 2023, 12:28

Vážený pane Beneši,

opravdu záleží na nastavení smlouvy s dodavatelem tepla, u většiny smluv jednotlivých bytových družstev a SVJ, pokud máme správné informace, je jakákoliv změna smluvních ustanovení, včetně nastavení výše záloh, dvoustranným aktem, vyžaduje tedy souhlas obou stran. Někteří odběratelé (majitelé/nájemci bytů) si s ohledem na situaci na trhu s energiemi, která vloni nastala, zálohy v průběhu roku 2022 aktivně navýšili – z vlastního rozhodnutí a nad rámec stanoveného předpisu záloh, díky tomu nyní nemají tak vysoké nedoplatky. Vhodnost nastavení předběžné ceny stanovené firmou ZT energy, s.r.o. v loňském roce je věc druhá. Město mělo k dispozici obecné podklady odůvodňující udávanou částku, detailnější podklady (faktury za odběr plynu, délka fixace ceny) ZT energy městu opakovaně poskytnout odmítalo a odmítá. Spor o to, jak detialní podklady má mít město k dispozici (nikoliv coby řadový odběratel, ale jako vlastník soustavy CZT), vedeme se ZT energy dva roky. Nápomocný v této věci zatím nebyl ani Energetický regulační úřad, na který jsme se opakovaně obrátili, naše podání zatím nevyřídil. I to byl důvod pro rozhodnutí, že soustavu CZT bude od 1. ledna 2024 provozovat městem zřízená společnost Teplo Blansko, s.r.o.. Město tak bude mít zajištěnou plnou kontrolu nad nastavením předběžné ceny tepla i nad všemi náklady na jeho výrobu a dodávku koncovým odběratelům.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h