Vyúčtování tepla

vložil Lea Závodná » 3. 4. 2023, 12:18

Jak to, že si ZT účtuje stejně vysokou (drahou) cenu za celý rok, když prokazatelně do poloviny roku (cca až do konce prázdnin) byla cena v úplně jiné výši, a tak všechny odběratele okrádá. Proč není vyúčtování za jednu část nižší cena, která platila, a od podzimu vyšší?


Pavla Komárková, 20. 4. 2023, 15:18

Vážená paní Závodná,

jak jsme už odpovídali i jiným tazatelům, průměrná cena tepla se vypočítává až poté, co jsou vyčísleny reálné náklady na dodávky tepla za daný kalendářní rok. Skutečnost, že předběžná cena tepla byla firmou ZT energy s.r.o. stanovena v jednotlivých částech roku v různých výších, bohužel neznamená, že lze výslednou cenu tepla přesně odvodit pomocí sčítání, násobení a dělení. Cena tepla za kalendářní rok musí odpovídat součtu skutečných nákladů vynaložených na dodávky tepla. Jejich oprávněnost kontroluje Energetický regulační úřad. Ohledně ověření správnosti kalkulace ceny tepla za rok 2022 se již město obrátilo na Energetický regulační úřad, ten bude výpočty dodavatele tepla, firmy ZT energy s.r.o., prověřovat. V letošním roce zřejmě dojde ke snížení ceny tepla dodávaného ze systému centrálního zásobování teplem. Firma ZT energy již oznámila, že předběžná cena bude 1.165 Kč/GJ vč. DPH. Podle předpokladů z minulého roku to mělo být 1.375,25 Kč/GJ vč. DPH.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h