Cena tepla a nesmyslné odpovědi paní mluvčí

vložil Pokorný » 13. 3. 2023, 16:47

Odpověď mluvčí: Skutečnost, že předběžná cena tepla byla firmou ZT energy s.r.o. stanovena v částech roku ve Vámi uváděných výších, bohužel neznamená, že lze výslednou cenu tepla přesně odvodit sečtením a vydělením. V tomto případě jde ale o takzvaný vážený průměr. Jinde potom už píšete o tom, že očekávání firmy ZT byla příliš optimistická a proto je cena jiná, protože pan Beneš Vám prokázal, že cena tepla NENÍ váženým průměrem. Proč se prosím k uvedeném vyjadřujete, když tomu vůbec nerozumíte?


Pavla Komárková, 6. 4. 2023, 16:18

Vážený pane Pokorný,

standardně, opakovaně a dlouhodobě odpovídáme, že cenu tepla nelze vyvozovat prostým sčítáním cen záloh a dělením počtem měsíců v daném kalendářním roce. Cena za kalendářní rok odpovídá součtu skutečných nákladů vynaloženýách na dodávky tepla, jejich oprávněnost kontroluje Energetický regulační úřad. Ve stejném duchu jsme odpovídali i panu Benešovi (odpověď najdete zde), netušíme, v čem vidíte rozpor. Pokud máte k cenotvorbě detailnější dotazy a naše odpovědi na dané téma, jejichž počet jde do desítek, nepovažujete za dostatečné, obraťte se prosím přímo na ERÚ.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h