Dokumenty odborů


 

odbor životního prostředí

záznam 14334

zveřejněno: 7. 6. 2021, 14:05:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23. 6. 2021

Veřejná vyhláška [128 kB]

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - IS a komunikace v lokalitě "Ve zmolách" - Lipůvka, prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace - pro dědice po zemřelém Miloslavovi Hlaváčkovi

záznam 14323

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:08:37 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 1. 9. 2021

Veřejná vyhláška [228 kB]

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h