Dokumenty odborů


 

Odbor správy a rozvoje města MěÚ Blansko

záznam 16013

zveřejněno: 30. 5. 2023, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 27. 6. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. Sadová 2, Blansko

Příloha 1

záznam 16001

zveřejněno: 24. 5. 2023, 13:31 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 9. 6. 2023

Veřejná vyhláška

Autobusové zastávky Sloup - sever, žadatel městys Sloup

Příloha 1

záznam 16000

zveřejněno: 24. 5. 2023, 13:29 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 9. 6. 2023

Veřejná vyhláška

Účelová komunikace, chodníky, parkoviště v rámci stavby "polyfunkční dům u Wanklova náměstí", žadatel LL HOLDING a.s.

Příloha 1

záznam 15998

zveřejněno: 24. 5. 2023, 13:25 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 9. 6. 2023

Oznámení

Záměr
- dát do výpůjčky část pozemku, k. ú. Dolní Lhota

Příloha 1

záznam 15997

zveřejněno: 24. 5. 2023, 13:24 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 9. 6. 2023

Oznámení

Záměr
- dát do pachtu část pozemku, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15982

zveřejněno: 18. 5. 2023, 09:28 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 5. 6. 2023

Oznámení

Záměr
- dát do výpůjčky spoluvlastnické podíly pozemku, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15980

zveřejněno: 17. 5. 2023, 09:57 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 2. 6. 2023

Oznámení

Záměr
- změna Smlouvy o výpůjčce

Příloha 1

záznam 15979

zveřejněno: 17. 5. 2023, 09:56 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 2. 6. 2023

Oznámení

Záměr
- změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Příloha 1

záznam 15796

zveřejněno: 7. 3. 2023, 11:20 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 30. 11. 2023

Oznámení

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Blansko obce Blansko

Příloha 1

záznam 15262

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:28 h, ostatní dokumenty | SRM
datum sejmutí: 8. 8. 2023

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Jedná se o stavbu bez čp/če, způsob využití – garáž, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 2191/3, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Blansko, město Blansko.

Příloha 1

            aktualizováno: 29. 5. 2023, 13:46 h