Dokumenty odborů


 

Odbor správy a rozvoje města MěÚ Blansko

záznam 15371

zveřejněno: 15. 9. 2022, 13:14 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 11. 10. 2022

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, ul. K. J. Mašky

Příloha 1

záznam 15370

zveřejněno: 15. 9. 2022, 13:11 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 3. 10. 2022

Oznámení

Záměr
- na změnu smlouvy o výpůjčce

Příloha 1

záznam 15262

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:28 h, ostatní dokumenty | SRM
datum sejmutí: 8. 8. 2023

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Jedná se o stavbu bez čp/če, způsob využití – garáž, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 2191/3, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Blansko, město Blansko.

Příloha 1

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h