Dokumenty odborů


 

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko

záznam 16404

zveřejněno: 23. 11. 2023, 12:53 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 11. 12. 2023

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení řízení prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - “Blansko – Klepačov, lokalita „Na Příhoně“, inženýrské sítě pro RD, SO 02 Splašková kanalizace, SO 02 Splašková kanalizace tlaková, SO 03 Vodovodní řad”.

Příloha 1

záznam 16379

zveřejněno: 14. 11. 2023, 09:35 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 30. 11. 2023

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - „I/43 LOM ČERNÁ HORA, PŘELOŽKA“ objekty: SO 320 PŘELOŽKA ŽEROTÍNKY a SO 331 Úprava stávající kanalizace v km 1,48; žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha, IČO: 65993390, v zastoupení: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488.

Příloha 1

            aktualizováno: 23. 11. 2023, 12:53 h