Dokumenty odborů


 

odbor stavební úřad

záznam 14366

zveřejněno: 18. 6. 2021, 12:11:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 7. 2021

Veřejná vyhláška [458 kB]

Rozhodnutí dodatečné povolení stavby: telekomunikační kabel v Blansku, lokalita nad Čertovkou - I. etapa, žadatel ign. cz internet, s.r.o..

záznam 14361

zveřejněno: 17. 6. 2021, 12:53:07 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 7. 2021

Veřejná vyhláška [1008 kB]

Stanovení PÚP při úplné uzavírce silnic II/374, III/37435A v k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 14360

zveřejněno: 17. 6. 2021, 12:48:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Veřejná vyhláška [142 kB]

Novostavba rodinného domu v Lipovci včetně příslušenství, navrhovatelé Jan Celý, Mgr. Barbora Celá, které zastupuje INGSTEP s.r.o.

záznam 14358

zveřejněno: 16. 6. 2021, 12:59:52 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 2. 7. 2021

Veřejná vyhláška [496 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37922 - provádění stavební akce PITNÁ VODA JEDOVNICKO - OLOMUČANY

záznam 14349

zveřejněno: 11. 6. 2021, 12:36:34 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [88 kB]

Novostavba rodinného domu s garáží č.6, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce, žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 14346

zveřejněno: 10. 6. 2021, 13:09:12 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Veřejná vyhláška [58 kB]

Novostavba rodinného domu č. 3, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce

záznam 14341

zveřejněno: 9. 6. 2021, 14:09:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 25. 6. 2021

Veřejná vyhláška [518 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce chodníku a parkovacích stání na nám. Republiky v Blansku

záznam 14339

zveřejněno: 8. 6. 2021, 13:15:45 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24. 6. 2021

Veřejná vyhláška [146 kB]

Kabelové vedení NN v Blansku, část Olešná s názvem stavby "Olešná - úprava DS, Čermák", žadatel EG.D, a.s., kterého zastupuje MOPRE s.r.o., RS Vyškov

záznam 14338

zveřejněno: 8. 6. 2021, 13:06:40 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24. 6. 2021

Veřejná vyhláška [424 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce železničního přejezdu P6802 v Blansku

záznam 14333

zveřejněno: 7. 6. 2021, 14:02:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 23. 6. 2021

Veřejná vyhláška [59 kB]

Novostavba rodinného domu s garáží č.5, včetně zpevněných ploch,oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce

záznam 14331

zveřejněno: 4. 6. 2021, 12:27:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [242 kB]

II/373, 379 Jedovnice - křižovatka, žadatel Jihomoravský kraj, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever

záznam 14322

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:07:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [320 kB]

Stanovení PÚP při ukládání telekomunikačního kabelu v ulici Horní Palava v Blansku

záznam 14321

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:05:18 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [99 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sloup s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 14320

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:03:08 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [453 kB]

Stanovení PÚP při uzavírkách pozemních komunikací v Blansku v rámci stavby REKO MS BLANSKO -BRNĚNSKÁ

záznam 14319

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:00:11 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [102 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn Sv1, Sv3 a Sv4 Územního plánu Svinošice, pořizované zkráceným způsobem

záznam 14318

zveřejněno: 3. 6. 2021, 12:58:37 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [425 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce ŽP P6807 na místní komunikaci v Doubravici nad Svitavou

záznam 14265

zveřejněno: 20. 5. 2021, 13:20:25 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [312 kB]

Návrh stanovení MÚP v ul. Dolní Palava v Blansku

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h