Dokumenty odborů


 

odbor stavební úřad

záznam 14622

zveřejněno: 27. 9. 2021, 13:37:31 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 10. 2021

Veřejná vyhláška [349 kB]

Stanovení PÚP v Olomučanech po dobu dokončovacích prací po realizaci stokové sítě

záznam 14621

zveřejněno: 24. 9. 2021, 12:10:25 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11. 10. 2021

Veřejná vyhláška [251 kB]

Změna územního rozhodnutí "Žďár, rekonstrukce VO", žadatel obec Žďár

záznam 14612

zveřejněno: 23. 9. 2021, 11:57:59 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11. 10. 2021

Veřejná vyhláška [427 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37440 v k.ú. Veselice na Moravě

záznam 14611

zveřejněno: 23. 9. 2021, 11:55:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11. 10. 2021

Veřejná vyhláška [265 kB]

Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí "Petrovice projekt rekonstrukce VO", žadatel obec Petrovice, kterou zastupuje ADITIS s.r.o.

záznam 14608

zveřejněno: 22. 9. 2021, 13:06:27 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 1. 10. 2021

Veřejná vyhláška [158 kB]

„Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na novostavbu
rodinného domu včetně skladu, zpevněných ploch, oplocení, retenční nádrže,
rozvodů dešt‘ové a splaškové kanalizace, el. energie NN, vody a plynu v Lipovci,
žadatel Ing Miloš Lužný, zastupuje Ing Miloš Lužný“

záznam 14607

zveřejněno: 22. 9. 2021, 13:03:28 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 25. 10. 2021

Veřejná vyhláška [338 kB]

Návrh stanovení MÚP v Blansku - po dokončení OK Poříčí x Mlýnská

záznam 14606

zveřejněno: 22. 9. 2021, 13:01:50 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 8. 10. 2021

Veřejná vyhláška [401 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37917

záznam 14603

zveřejněno: 21. 9. 2021, 13:00:54 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 10. 2021

Veřejná vyhláška [240 kB]

"Komunikace Horní Palava" - zahájení společného povolení, žadatel město Blansko

záznam 14602

zveřejněno: 21. 9. 2021, 12:59:26 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 10. 2021

Veřejná vyhláška [349 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby Klepačov - oprava komunikace ke hřbitovu"

záznam 14601

zveřejněno: 21. 9. 2021, 12:57:31 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 10. 2021

Veřejná vyhláška [402 kB]

Stanovení PÚP v Adamově při provádění stavby "Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov"

záznam 14595

zveřejněno: 17. 9. 2021, 13:15:49 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 4. 10. 2021

Veřejná vyhláška [183 kB]

Stanovení PÚP v Blansku - zřízení volebního stanoviště

záznam 14594

zveřejněno: 17. 9. 2021, 13:14:28 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 4. 10. 2021

Veřejná vyhláška [395 kB]

Stanovení PÚP na pozemních komunikacích v obci Vilémovice

záznam 14593

zveřejněno: 17. 9. 2021, 12:41:06 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 4. 10. 2021

Veřejná vyhláška [413 kB]

Stanovení PÚP na silnici III/37717 v obci Újezd u Černé Hory

záznam 14592

zveřejněno: 17. 9. 2021, 12:39:20 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 4. 10. 2021

Veřejná vyhláška [91 kB]

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice a Vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území

záznam 14591

zveřejněno: 17. 9. 2021, 12:35:18 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 4. 10. 2021

Veřejná vyhláška [413 kB]

Stanovení PÚP v k.ú. Lažánky u Blanska při provádění stavby PITNÁ VODA JEDOVNICKO - OLOMUČANY

záznam 14588

zveřejněno: 16. 9. 2021, 13:18:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 4. 10. 2021

Veřejná vyhláška [588 kB]

Stavební úpravy stávajících veřejných pozemních komunikací, včetně nového autobusového zálivu a parkovacích stání "Předprostor ZŠ Lipůvka", žadatel obec Lipůvka

záznam 14585

zveřejněno: 15. 9. 2021, 13:12:30 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 1. 10. 2021

Veřejná vyhláška [338 kB]

Stanovení MÚP u BD Nad Čertovkou v Blansku

záznam 14584

zveřejněno: 14. 9. 2021, 13:25:35 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30. 9. 2021

Veřejná vyhláška [278 kB]

Stanovení MÚP v ulici Dvorská v Blansku

záznam 14583

zveřejněno: 14. 9. 2021, 13:23:04 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30. 9. 2021

Veřejná vyhláška [342 kB]

Stanovení MÚP v ulici Nádražní v Adamově

záznam 14582

zveřejněno: 14. 9. 2021, 13:17:41 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30. 9. 2021

Veřejná vyhláška [350 kB]

Stanovení MÚP na místní komunikaci v obci Svinošice

záznam 14578

zveřejněno: 13. 9. 2021, 13:58:23 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29. 9. 2021

Veřejná vyhláška [190 kB]

Společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov: SO 104 - polní cesta DC6, SO 804 - protierozní mez PMI, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

záznam 14555

zveřejněno: 7. 9. 2021, 13:02:33 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 8. 10. 2021

Veřejná vyhláška [261 kB]

Návrh stanovení MÚP na Havlíčkově náměstí v městysi Jedovnice

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h