Dokumenty odborů


 

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko

záznam 15843

zveřejněno: 30. 3. 2023, 12:37 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 17. 4. 2023

Veřejná vyhláška

„Oznámení o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Olomučany“

Příloha 1

záznam 15809

zveřejněno: 10. 3. 2023, 12:57 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 29. 5. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

Příloha 1

            aktualizováno: 30. 3. 2023, 12:37 h