Dokumenty odborů


 

odbor stavební úřad

záznam 13832

zveřejněno: 25.11.2020, 13:36:27 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11.12.2020

Veřejná vyhláška [352 kB]

Stanovení PÚP na polních cestách v k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 13831

zveřejněno: 25.11.2020, 13:34:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11.12.2020

Veřejná vyhláška [306 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/374 v extravilánu města Rájec-Jestřebí

záznam 13830

zveřejněno: 25.11.2020, 13:32:51 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28.12.2020

Veřejná vyhláška [413 kB]

Návrh stanovení MÚP na silnici II/374 Rájec-Jestřebí, ul. Komenského

záznam 13825

zveřejněno: 24.11.2020, 13:18:46 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10.12.2020

Veřejná vyhláška [88 kB]

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Bukovina a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 13824

zveřejněno: 24.11.2020, 13:15:29 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10.12.2020

Veřejná vyhláška [89 kB]

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Rájec-Jestřebí a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 13823

zveřejněno: 24.11.2020, 13:12:22 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 03.12.2020

Veřejná vyhláška [89 kB]

Novostavba rodinného domu č. 11, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce, žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 13820

zveřejněno: 20.11.2020, 11:37:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21.12.2020

Veřejná vyhláška [299 kB]

Návrh stanovení MÚP na MK obce Vysočany

záznam 13819

zveřejněno: 20.11.2020, 11:35:11 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 07.12.2020

Veřejná vyhláška [455 kB]

Stanovení PÚP při akci "VYSOČANY - OPRAVY KOMUNIKACE II/377"

záznam 13818

zveřejněno: 19.11.2020, 12:31:49 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 07.12.2020

Veřejná vyhláška [369 kB]

Stanovení PÚP v Olomučanech po vyfrézování povrchu silnice III/37444

záznam 13817

zveřejněno: 19.11.2020, 12:29:47 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 15.12.2020

Veřejná vyhláška [216 kB]

Návrh stanovení PÚP na komunikacích v Blansku a v jeho místních částech

záznam 13806

zveřejněno: 18.11.2020, 14:24:19 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.12.2020

Veřejná vyhláška [373 kB]

Stanovení PÚP při akcích "Adventní soboty" a Farmářské trhy 2021" v Blansku

záznam 13805

zveřejněno: 18.11.2020, 14:00:39 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.12.2020

Veřejná vyhláška [287 kB]

Stanovení PÚP při provádění opravy kanalizační sítě a ČOV v obci Šebrov-Kateřina

záznam 13804

zveřejněno: 18.11.2020, 13:56:37 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.12.2020

Veřejná vyhláška [441 kB]

Rozsvícení vánočního stromu v Blansku

záznam 13799

zveřejněno: 16.11.2020, 13:44:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 17.12.2020

Veřejná vyhláška [279 kB]

Návrh stanovení MÚP na parkovišti u OD Lidl v Blansku

záznam 13797

zveřejněno: 13.11.2020, 12:29:29 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30.11.2020

Veřejná vyhláška [270 kB]

Úprava distribuční sítě VN a NN v areálu E.ON, žadatel E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje MONELA elektro s.r.o..

záznam 13792

zveřejněno: 12.11.2020, 12:52:13 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30.11.2020

Veřejná vyhláška [838 kB]

Stanovení MÚP kolem BD Nad Čertovkou v Blansku

záznam 13788

zveřejněno: 11.11.2020, 12:56:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 27.11.2020

Veřejná vyhláška [521 kB]

Stanovení MÚP v ul. Údolní a v ul. 9. května v Blansku

záznam 13786

zveřejněno: 10.11.2020, 13:01:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 26.11.2020

Veřejná vyhláška [358 kB]

Stanovení PÚP při provádění protlaku pod silnicí III/37444 v obci Olomučany

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h