Dokumenty odborů


 

odbor stavební úřad

záznam 13560

zveřejněno: 06.08.2020, 12:28:03 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24.08.2020

Veřejná vyhláška [398 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce MK Na Výsluní v obci Ráječko

záznam 13559

zveřejněno: 06.08.2020, 12:24:50 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24.08.2020

Veřejná vyhláška [414 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce MK obce Vavřinec

záznam 13558

zveřejněno: 06.08.2020, 12:19:04 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 17.08.2020

Veřejná vyhláška [206 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy stavby "obnova Podzámčí - nástavba a stavební úpravy budovy v Blansku, č.p. 3, Zámek 3, se zásahem do budovy č.p. 2380, Zámek 7, na pozemcích p.č. st. 35/1 a st. 35/7 v katastrálním území Blansko", stavebník město Blansko

záznam 13557

zveřejněno: 05.08.2020, 12:03:39 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21.08.2020

Veřejná vyhláška [442 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce MK v obci Olomučany

záznam 13554

zveřejněno: 04.08.2020, 12:08:19 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 20.08.2020

Veřejná vyhláška [476 kB]

Stanovení MÚP na MK Krátká a na VPÚK kolem prodejny potravin v Bořitově

záznam 13553

zveřejněno: 04.08.2020, 12:06:26 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 20.08.2020

Veřejná vyhláška [352 kB]

Stanovení PÚP při akci "XXVIII.Rally Vyškov 2020"

záznam 13546

zveřejněno: 30.07.2020, 12:20:24 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 17.08.2020

Veřejná vyhláška [324 kB]

Stanovení PÚP při částečné uzavírce silnice I/43

záznam 13541

zveřejněno: 29.07.2020, 13:39:36 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 14.08.2020

Veřejná vyhláška [342 kB]

Jednotný kanalizační řad včetně přípojek a rozvodů kanalizace, vodovodní řad včetně přípojek vody, veřejné osvětlení, přeložka vedení el. energie VN, komunikace, chodníky a zpevněné plochy vjezdů v Blansku, na ulici Brněnská, žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, zast. spoečnost AP INVESTING, s.r.o.

záznam 13540

zveřejněno: 29.07.2020, 13:37:44 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 14.08.2020

Veřejná vyhláška [498 kB]

Stanovení PÚP při akci "Lipůvka, splašková kanalizace od hřiště"

záznam 13535

zveřejněno: 28.07.2020, 13:37:49 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13.08.2020

Veřejná vyhláška [318 kB]

Stanovení PÚP - kanalizace Olomučany stoka C,
etapa 2

záznam 13531

zveřejněno: 27.07.2020, 13:37:05 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 12.08.2020

Veřejná vyhláška [313 kB]

Sdělení k doplnění na stavbu: přístavba, nástavba a stavební úpravy OC Sever, žadatel OC Sever s.r.o., kterého zastupuje Ing, Dagmar Gálová

záznam 13525

zveřejněno: 23.07.2020, 12:49:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10.08.2020

Veřejná vyhláška [301 kB]

"Rekonstrukce křižovatky", vyrozumění o podaném odvolání proti stavebnímu povolení

záznam 13520

zveřejněno: 22.07.2020, 13:29:07 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 07.08.2020

Veřejná vyhláška [392 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce MK Růžová, Křížkovského, Dvorská v Blansku

záznam 13519

zveřejněno: 21.07.2020, 13:19:44 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 06.08.2020

Veřejná vyhláška [92 kB]

Sportovní centrum pro volný čas ve Spešově

záznam 13518

zveřejněno: 21.07.2020, 13:17:11 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 06.08.2020

Veřejná vyhláška [109 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Územního plánu Blansko B2019-Z3 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pořizované zkráceným způsobem.

záznam 13517

zveřejněno: 21.07.2020, 13:13:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 06.08.2020

Veřejná vyhláška [128 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "zemní kabelové vedení v Blansku - Žižlavicích na pozemku parc. č. 686/1 v katastrálním území Těchov žadatelkou nazvané Žižlavice - úprava DS Červenka", žadatelka E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13512

zveřejněno: 15.07.2020, 13:50:56 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 17.08.2020

Veřejná vyhláška [465 kB]

Návrh stanovení MÚP na VPÚK v k.ú. Bořitov

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h