Dokumenty odborů


 

Odbor stavební úřad MěÚ Blansko

záznam 15281

zveřejněno: 12. 8. 2022, 12:06 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při rekonstrukci silnice III/37440

Příloha 1

záznam 15280

zveřejněno: 12. 8. 2022, 12:04 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Zastavení řízení - výjimka pro stavbu mateřské školy Svinošice, žadatel obec Svinošice, zastoupená Ing. Erikem Volfem

Příloha 1

záznam 15279

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce lesní cesty od Kateřinského mostu do Adamova

Příloha 1

záznam 15278

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Doubravici nad Svitavou, v ulici Dolní

Příloha 1

záznam 15277

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:20 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Blansku při opravě Salmova jezu

Příloha 1

záznam 15276

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Novostavba rodinného domu v Lipovci, žadatel Karel Pernica a Eva Pernicová

Příloha 1

záznam 15271

zveřejněno: 9. 8. 2022, 13:10 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 25. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě kolejnic v místě ŽP P6805 v obci Spešov

Příloha 1

záznam 15270

zveřejněno: 9. 8. 2022, 13:09 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 25. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v k.ú. Lažánky u Blanska - úprava DS

Příloha 1

záznam 15269

zveřejněno: 9. 8. 2022, 13:07 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 25. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě komunikací v Ostrově u Macochy

Příloha 1

záznam 15266

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:35 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Veřejná vyhláška

„Stanovení MUR na parkovišti u SENIOR centra v Blansku

Příloha 1

záznam 15265

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:34 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Veřejná vyhláška

„Stanovení MUR v okolí prodejny COOP v obci Kotvrdovice"

Příloha 1

záznam 15264

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:32 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Veřejná vyhláška

„Stanovení MUR na MK Doubravice nad Svitavou“

Příloha 1

záznam 15258

zveřejněno: 5. 8. 2022, 12:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

SO 03 polní cesta CP2 (část 2), SO 04 interakční prvek IP3, SO 06 - odvodnění komunikace, žadatel obec Ráječko a Státní pozemkový úřad, pobočka Blansko

Příloha 1

záznam 15257

zveřejněno: 5. 8. 2022, 12:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění stavby "III/37937 Blansko, přemostění - etapa 2"

Příloha 1

záznam 15255

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:26 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě mostu přes řeku Býkovku v Rájci - Jestřebí

Příloha 1

záznam 15254

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě místních komunikací v Rájci - Jestřebí

Příloha 1

záznam 15253

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění rekonstrukce komunikací a VO v ulici Horní Palava v Blansku

Příloha 1

záznam 15252

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:20 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce OK v městysi Jedovnice

Příloha 1

záznam 15251

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:17 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Sloup, zahrnující změny SI1 - SI10, pořizované zkráceným způsobem.

Příloha 1

záznam 15250

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:15 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Společné povolení "Dětské hřiště Poříčí" v Blansku, žadatel Blansko

Příloha 1

záznam 15249

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:13 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Dočasná přístupová komunikace k přehrážkám PŘ1 - PŘ5, žadatel Státní pozemkový úřad, pobočka Blanso

Příloha 1

záznam 15221

zveřejněno: 3. 8. 2022, 16:00 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Veřejná vyhláška

společná zařízení v
k.ú. Jestřebí a Spešov — část Spešov, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

Příloha 1

záznam 15203

zveřejněno: 2. 8. 2022, 12:46 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 18. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Parkovací místa ul. Údolní, Blansko - žadatel město Blansko

Příloha 1

záznam 15198

zveřejněno: 1. 8. 2022, 14:03 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 17. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení: stavební úpravy bytového domu, žadatel Společenství vlastníků domu Palackého 2

Příloha 1

záznam 15195

zveřejněno: 29. 7. 2022, 12:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Regenerace sídliště Zborovce - V. etapa, žadatel město Blansko

Příloha 1

záznam 15194

zveřejněno: 29. 7. 2022, 10:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Vyrozumění o podaném odvolání k výjimce na stavbu: Přístavba, nástavba a stavební úpravy OC Sever č.p. 1960 v Blansku, Dvorská 32 na bytový dům, žadatel OC Sever s.r.o.

Příloha 1

záznam 15193

zveřejněno: 28. 7. 2022, 12:48 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení: stavební úpravy bytového domu, žadatel Společenství vlastníků domu Palackého 2, 4, 6, 8, 10, Blansko

Příloha 1

záznam 15181

zveřejněno: 25. 7. 2022, 12:55 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při stavbě okružní křižovatky u Kauflandu v Blansku

Příloha 1

záznam 15166

zveřejněno: 15. 7. 2022, 10:25 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na silnici 111/37365 - po provedení její rekonstrukce

Příloha 1

záznam 15165

zveřejněno: 15. 7. 2022, 10:23 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na nám. Svobody a v ulici Pekařská v Blansku

Příloha 1

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h