Dokumenty odborů


 

Odbor stavební úřad MěÚ Blansko

záznam 16031

zveřejněno: 5. 6. 2023, 13:51 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 21. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení MÚP v Rájci - Jestřebí, ul. Školní“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16030

zveřejněno: 5. 6. 2023, 13:50 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 21. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení MÚP na VPÚK u křižovatky silnic II/374 x III/37435 v Blansku“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16027

zveřejněno: 2. 6. 2023, 10:40 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v Adamově při částečné uzavírce v ul. Nádražní a Mírová“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

záznam 16026

zveřejněno: 2. 6. 2023, 10:38 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 6. 2023

Veřejná vyhláška

Veřejně přístupná účelová komunikace, Lipůvka, žadatel Rostislav Kořínek.

Příloha 1

záznam 16024

zveřejněno: 1. 6. 2023, 12:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při záboru pracovním místem na silnici II/374 v Blansku, v ul. Poříčí“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16023

zveřejněno: 1. 6. 2023, 12:51 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při provádění výkopových prací v ul. Chelčického v Blansku“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16022

zveřejněno: 1. 6. 2023, 12:49 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při vjezdu na parkoviště OD Lidl v Blansku“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16019

zveřejněno: 31. 5. 2023, 12:53 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 3. 7. 2023

Veřejná vyhláška

„Návrh stanovení MÚP v Černé Hoře – areál volnočasových aktivit“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16017

zveřejněno: 30. 5. 2023, 12:42 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 16. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Sdělení k žádosti o zjednání nápravy ve věci nesprávného umístění dopravní značky zákaz zastavení na ulici 9. května v Blansku“

Příloha 1

záznam 16015

zveřejněno: 30. 5. 2023, 10:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v Olomučanech při provádění protlaku a výkopových prací“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16014

zveřejněno: 30. 5. 2023, 10:51 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 6. 2023

Veřejná vyhláška

I/43 Závist, stoupací pruh - žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha 1

záznam 16010

zveřejněno: 29. 5. 2023, 13:35 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 14. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při lokálních vysprávkách MK v Rájci - Jestřebí“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16004

zveřejněno: 25. 5. 2023, 10:11 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 6. 2023

Veřejná vyhláška

II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty: SO 101 - okružní křižovatka, SO 102 - průtah, SO 202 - most ev. č. 373-014, SO 304 – odvodnění, žadatel Jihomoravský kraj

Příloha 1

záznam 15999

zveřejněno: 24. 5. 2023, 13:27 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při uzavírce MK Havlíčkova a Luční v Rájci - Jestřebí“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 15993

zveřejněno: 23. 5. 2023, 10:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 8. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při akci: OPTICKÁ TRASA ALF SERVIS - BLANSKO, HLAVNÍ TAH REALIZACE IV. ETAPY - KRUHÁČ“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 15992

zveřejněno: 23. 5. 2023, 09:49 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 8. 6. 2023

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Habrůvka s pokyny pro zpracování návrhů změn

Příloha 1

záznam 15991

zveřejněno: 23. 5. 2023, 09:47 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 8. 6. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v Blansku - při rekonstrukci RD Brněnská 400/1“

Příloha 1
Příloha 2

            aktualizováno: 5. 6. 2023, 13:51 h