Financování stavby technické infrastruktury

Celkové náklady na technické vybavení území ...... 57.719.236 Kč

Z toho uhradí Město Blansko ................................. 34.002.000,- Kč
- úvěrem od ČSOB ve výši 30.000.000 Kč
- vlastními zdroji ve výši 4.002.000 Kč

V souladu s Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu udělena systémová dotace na:
- úhradu nákladů ve výši nákladové mezery ... 19.296.000 Kč
- úhradu 75 % úroků z úvěru ............................ 3.213.000 Kč
Celková výše přidělené dotace ....................... 22.509.000 Kč

            aktualizováno: 5. 10. 2021, 12:55 h