Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Průmyslová zóna Blansko-Vojánky – kriteria pro výběr investorů

  • kvalita podnikatelského záměru
  • nabídnutá cena za pozemky (nejnižší požadovaná cena 420 Kč/m2)
  • ekonomická stabilita, celková image a kredit investora (Město Blansko si vyhrazuje právo vyžádat od investora hodnotící zprávu, která ověří ekonomickou životaschopnost podnikatelského záměru)
  • vztah k regionu