Dávky státní sociální podpory – změny platné právní úpravy od 1. 1. 2004

15. ledna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 11124×

Zákonem č. 453/2003 Sb. se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2004 vstupují v účinnost pouze některá ustanovení novely, zbývající mají stanovenou účinnost od 1. 4. 2004 a od 1. 7. 2004.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Úpravy od 1. 1. 2004 se týkají zejména:

 • žadatelů o azyl, a to tak, že od uvedeného data nebudou dávky státní sociální podpory přiznávány žadatelům o azyl a jejich rodinám. Pokud však nárok na dávky státní sociální podpory vznikl těmto osobám před 1. lednem 2004, bude tento nárok náležet i po 31. prosinci 2003, a to po celou dobu, po kterou budou nepřetržitě plněny podmínky takového nároku.
 • nároku na dávku rodičovský příspěvek, kterého se novela dotkla nejvíce.
  U této dávky se vypouští dosavadní podmínka omezené výdělečné činnosti. Od 1. ledna 2004 si může rodič při nároku na rodičovský příspěvek zlepšit svoji sociální situaci výdělečnou činností bez omezení, neboť jeho příjmy již nebudou zkoumány. U osob samostatně výdělečně činných se novelou ruší zúčtování této dávky.
  Rovněž se nebude zkoumat nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a na příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace.
  Ostatní zákonné podmínky nároku na rodičovský příspěvek zůstávají zachovány, zejména stále platí omezení možnosti návštěvy dítěte v předškolním zařízení nejvýše pět kalendářních dnů v měsíci.
  Pokud má v současné době rodič zastavenou výplatu rodičovského příspěvku z důvodu příjmů z výdělečné činnosti přesahujících povolenou hranici a návštěva dítěte v předškolním zařízení nepřesahuje v kalendářním měsíci zákonem stanovenou toleranci, může si tato osoba požádat od 1. 1. 2004 o obnovení výplaty dávky na příslušném kontaktním místě odboru státní sociální podpory. Nárok na jednotlivé splátky dávky zaniká uplynutím 3 měsíců od dne, od něhož dávka náležela.
 • nároku na zaopatřovací příspěvek. Novelou zákona se ruší nárok na dávku zaopatřovací příspěvek osobě, které soud přiznal vůči vojákovi výživné nebo příspěvek na výživu nebo která uzavřela s vojákem dohodu o placení výživného.

O změnách s pozdější účinností bude veřejnost v předstihu informována obvyklou formou.

JUDr. Eva Ševčíková
vedoucí odboru státní sociální podpory

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter