Občan a mimořádné situace – díl první: Štěstí přeje připraveným!

27. ledna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4183×

V letošním roce bychom Vám na internetových stránkách rádi nabídli zcela nový seriál článků, který jak už sám název napovídá, bude věnován v posledních letech opět frekventovanému a závažnému tématu našeho každodenního života — občan a jeho příprava na mimořádné a krizové situace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po zkušenostech posledních let si pod pojmem krizová situace většina z nás jistě představí především živelnou pohromu v podobě záplav, ať již těch, které postihly celou Českou republiku např. v roce 2002, nebo náhlou přívalovou povodeň, jakou zažily, bohužel, i některé obce v našem bezprostředním okolí.

Zužovat pojem mimořádné situace jen na záplavy by však bylo podobně zkreslující, jako když před rokem 1989 byla problematika ochrany civilního obyvatelstva zaměřena takřka výhradně jen na nebezpečí hypotetické jaderné války.... Tak tomu v praxi samozřejmě není. Pod pojmem krizových situací dnes rozumíme jak ony živelné pohromy (povodně, vichřice, sesuvy půdy ale např. i velké sucho), tak další mimořádné události jako jsou ropné či radiační havárie, velké výpadky energetických sítí a v neposlední řadě i potenciálně hrozící teroristický útok...

Náš seriál si klade za cíl obeznámit čtenáře ve dvanácti krátkých dílech přístupnou formou se vším, co by každý člověk měl znát a jak rychle a hlavně správně zareagovat pro případ, že se ocitne v jakékoliv z výše uvedených nebo i dalších mimořádných situací, které vždy nějakým způsobem ohrožují život, zdraví či majetek jeho nebo i dalších osob.

Čtenáři se dále dozví něco o právním rámci, v němž působí krizový management v ČR, o složení a fungování Integrovaného záchranného systému (IZS), a také o působení nestátních a neziskových organizací na úseku odstraňování následků mimořádných situací. Veškeré informace budou samozřejmě doplněny o aktuální údaje o fungování složek IZS a krizového řízení na Blanensku a v Jihomoravském kraji.

V žádném případě není naším záměrem přinášet na těchto stránkách nějaké katastrofické vize, nicméně máme za to, že i o méně příjemných aspektech života, které s sebou nese naše moderní civilizace, je třeba otevřeně hovořit.

Věříme proto, že si tento seriál své pravidelné čtenáře najde. Neinformovanost veřejnosti je jednou z nejčastějších příčin nesprávného chování lidí, kteří se ocitli v nějaké neočekávané a nebezpečné situaci. Pravdivost známého hesla „Štěstí přeje připraveným“, které bylo zvoleno i jako motto úvodního dílu našeho seriálu, byla totiž mnohokrát v praxi potvrzena, bohužel, občas i za velmi vysokou cenu.

(příště: Právní rámec krizového řízení v ČR)

Mgr. Jiří Kučera
tajemník bezpečnostní rady Města Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter