Historická budova blanenského zámku bude patřit Městu

21. ledna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3361×

Historická budova blanenského zámku, který stojí v centru Blanska, bude patřit Městu. Zastupitelé totiž na svém 10. zasedání rozhodli o tom, že schválili záměr bezúplatného nabytí nemovitého majetku obou budov zámku a uložili Radě města Blanska tento záměr realizovat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ze strany města bude podána žádost o převod budovy, která musí ještě projít schvalovacím procesem. Převod objektu zámku, který je kulturní památkou, bude schvalovat ministerstvo kultury, druhý objekt, který není památkově chráněný, ministerstvo financí.

Pokusná tavba železa před blanenským zámkem
Pokusná tavba železa před blanenským zámkem
Foto: Bohuslav Stloukal

Do doby, než bude nemovitý majetek převeden do vlastnictví Města Blansko, uzavře Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s Městem smlouvu o výpůjčce majetku.

Veřejný zájem Města na tomto převodu je dán potřebou zajistit materiálně chod své příspěvkové organizace, tj. Muzea Blansko, dále zajišťováním nekomerčních osvětových a společenských akcí, které jsou spjaty s městem i s regionem.

Dalším důvodem je zajistit kontinuitu činnosti muzea v oblasti kulturních, osvětových a společenských aktivit.

Je třeba uvést, že na základě zjištění nehrozí v horizontu příštích patnácti let bezprostřední nebezpečí havárie, která by vyžadovala mimořádné částky v rozpočtu města. Případné finance vložené do budov zámku by směřovaly v příštích letech k postupnému zvelebení tohoto objektu. Současně se změnou vlastníka má město šanci se s úspěchem ucházet v budoucích letech o dotace ze státního rozpočtu např. z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Jednání Zastupitelstva mělo netradiční průběh, protože se poprvé v tomto volebním období konalo za přítomnosti televizních kamer České televize.

V průběhu rozpravy byly opozičními zastupiteli předloženy návrhy nových usnesení, které oddalovaly bezúplatný převod z důvodu předložení dalších nových skutečností týkajících se technického stavu budov. V závěru projednávání tohoto bodu při hlasování byl jednomyslně schválen původní návrh, návrhy zastupitelů p. Šrámka a p. Šebely schváleny nebyly.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter