Nová vyhláška přinesla změny v hospodaření s byty

4. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3697×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém 9. zasedání dne 15. 12. 2003 novou obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o hospodaření s byty v majetku města. Největší změnou v této vyhlášce je vedení pořadníků žadatelů o pronájem bytu či bytové náhrady pouze na byty o velikosti 0+1 a 1+1.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V případě uvolnění většího bytu bude na úřední desce a v tisku zveřejněn záměr na pronájem. Záměr bude obsahovat konkrétní podmínky pronájmu a všechny podmínky pro podání žádosti o pronájem bytu.

Další výraznou změnou je ztráta 100 bodů po prvním odmítnutí přiděleného bytu a vyřazení žádosti minimálně na 1 rok v případě druhého odmítnutí přiděleného bytu.

Vyhláška včetně přílohy týkající se bodového hodnocení žádosti je vyvěšena ve vestibulu Městského úřadu Blansko na nástěnce č. 1 (vedle pořadí žadatelů o pronájem bytu a bytové náhrady).

Odbor KOM na základě nové vyhlášky obeslal všechny žadatele o pronájem bytu a bytové náhrady, kteří jsou nyní zařazeni v pořadí žadatelů. Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé o byt se odstěhovali bez udání nové adresy a nenahlásili změnu bydliště v žádosti o byt, nemůžeme jim novou žádost o pronájem bytu doručit. Novou žádost je možné si vyzvednout přímo na Odboru komunální údržby MěÚ Blansko a vyplněnou zaslat zpět nejpozději do konce února 2004. Žadatelé, kteří žádosti do tohoto termínu nedoručí, nebudou již zařazeni do pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města.

Martina Kučerová
Odbor komunální údržby

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter