Zájem o malé domovní čístírny odpadních vod roste

27. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4158×

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo podzemních vod nebyla ohrožena ani zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V návaznosti na tuto skutečnost je třeba uvést, že v posledním období (2001 — 2003) volí investoři staveb rodinných domů ve stále větší míře jako způsob likvidace odpadních vod jejich čištění na malých domovních čistírnách, ze kterých jsou následně vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních.

Zdejší vodoprávní úřad (Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko) vydal v roce 2003 celkem 26 rozhodnutí, kterými byly povoleny stavby malých domovních ČOV a 14 rozhodnutí, kterými bylo povoleno trvalé užívání staveb malých domovních ČOV. Zejména v případě vydaných rozhodnutí o povolení těchto staveb se jedná o jejich značný nárůst, cca o 50 % oproti předešlému období, tj. rok 2001 — 10 rozhodnutí a rok 2002 — 14 rozhodnutí.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter