S Mgr. Kučerou o dopravních přestupcích a cestovním ruchu

17. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4604×

Nástup do nového roku znamenal na blanenské radnici změnu v oblasti oddělení cestovního ruchu. Byla zrušena funkce manažera cestovního ruchu. Protože se jednalo o dění v působnosti odboru kancelář tajemníka, zajímalo nás, zda se udály ještě některé další zásadní změny. Zeptali jsme se vedoucího odboru Mgr. Jiřího Kučery.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„K dramatickým změnám nedošlo, zůstala tři oddělení a jeden zvláštní úsek. Poslední velká změna na odboru nastala k 1. květnu 2003, kdy jsme převzali od odboru vnitřních věcí významnou agendu dopravních přestupků, kterou nyní zabezpečuje naše právní oddělení.“

Bývala to původně agenda jedna, po zrušení okresních úřadů se působnost dělila, jak se „rozdělil“ počet řešených přestupků?

„Přestupků je pácháno stále víc a víc, policejní akce typu ‚Kryštof‘ nás zahlcují stále novými spisy, ale s tím se musíme vypořádat. Ano, byl předpoklad, že se po rozdělení okresu i přestupky rozdělí zhruba na polovinu, že budeme mít tak 300 až 350 přestupkových spisů ročně, ale už dnes mohu říct, že za loňský rok jsme dosáhli čísla 540. Nárůst je tedy značný, ne o pár, ale o celé stovky spisů. Přitom agendu nám zajišťuje, oproti okresnímu úřadu, jen poloviční počet pracovníků. Boskovice jsou na tom obdobně. Ten nárůst je celorepublikový fenomén. Svědčí o velké nekázni na silnicích. Přijali jsme proto další pracovnici, aby se agenda těchto přestupků zrychlila. Částečně nám bude vypomáhat i s jinými úkoly.“

Zastavme se u změny na oddělení cestovního ruchu. Co se zrušením oddělení a funkce manažera na odboru změnilo?

„Museli jsme od 1. února nově zorganizovat práci v oblasti cestovního ruchu. Byl proto vytvořen zvláštní úsek řízený přímo vedoucím odboru. Jeho jádro tvoří pořád Blanenská informační kancelář ‚Blanka‘, tedy pracovnice, které tuto práci vykonávaly a vykonávat ji budou nadále, ale nyní již v mé přímé podřízenosti. Práci manažera cestovního ruchu jsme si rozdělili, většina pravomocí přechází na vedoucího odboru, některé úkoly, jako rozpracovávání projektů, hledání nápadů, jak Blansko stále lépe propagovat, převzaly pracovnice ‚Blanky‘. Přerozdělili jsme část jejich rutinní administrativy, aby se mohly více věnovat tvorbě projektů a Blanenské informační kanceláři Blanka.“

Nemění se tedy nic ani v koncepci práce?

„Koncepce cestovního ruchu je daná, nemění se. Je před námi příprava na 100. výročí povýšení Blanska na město v příštím roce (v únoru 2005 — pozn. ar), to je jeden z hlavních úkolů. Dále jsou nastartovány některé projekty, na něž jsme získali finanční dotace. Asi nejvýznamnější je projekt spolupráce s regionem Vyškovska. Cílem je provázání obou regionů, aby turisté, kteří zavítají na Vyškovsko, se vydali i na Blanensko a naopak. Pracujeme na společném propagačním materiálu, na internetové prezentaci a vrcholem bude vybudování cykloturistické ‚Stezky srdcem jižní Moravy‘ z Blanska do Vyškova. Nezapomínáme samozřejmě na spolupráci s Boskovickem a doufáme, že bude také reciproční, protože provázanost našich regionů stále trvá.“

Informační kancelář „Blanka“ má svoje malé jubileum...

„Skutečně, ‚Blanka‘ zahájila oficiálně svoji činnost 19. února 1999, tedy před 5 lety. Lze odpovědně říci, že za dobu svého trvání si našla trvalé místo v blanenské obchodní síti, poskytuje služby jak turistům, návštěvníkům blanenského regionu, ale uspokojí i zájemce o vstupenky na kulturní a společenské akce, rovněž uživatele Internetu. Nabízí možnost kopírování, faxování, regionální literaturu, mapy, pohlednice. ‚Blanka‘ je už mezi občany města i jeho návštěvníky velmi populární. V letních měsících ji vyhledá denně až 180 návštěvníků. Samozřejmě je pětileté jubileum důvodem k oslavě, ale současně i k vyjádření poděkování všem, kteří si našli cestu do ‚Blanky‘. Naším přáním je i nadále poskytovat kvalitní služby v oblasti informací, turistiky a cestovního ruchu.“

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter