Změny v Odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko

6. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3660×

Ing. Jolana Havlová, která byla na MěÚ Blansko ve funkci manažerky cestovního ruchu, vyhrála výběrové řízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a nastoupila tam do funkce vedoucí oddělení cestovního ruchu. V této souvislosti a vzhledem k dalším okolnostem došlo k 1. 2. 2004 ke změnám v organizační struktuře Odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko (OKT).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tyto změny již byly projednány a schváleny radou města dne 13. 1. 2004. Bylo zrušeno jedno ze stávajících oddělení odboru, a to Oddělení cestovního ruchu.

Pracovnice tohoto oddělení, které mělo doposud v náplni práce zejména provoz Informační kanceláře „Blanka“ a dále rozvoj cestovního ruchu, propagaci města a jeho zahraniční styky, budou tyto agendy vykonávat dál, avšak nyní v přímé podřízenosti vedoucímu odboru, který zároveň přebírá některé z úkolů až doposud realizovaných manažerem cestovního ruchu. Samostatné funkční místo manažera cestovního ruchu se zároveň ve struktuře OKT ruší.

Další schválené opatření pak přímo souvisí s velkým nárůstem agendy řešení přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterou se odbor kancelář tajemníka rovněž zabývá. Vzhledem k potřebě zvládnout trvale se zvyšující nápad nových případů spáchaných dopravních přestupků bylo rozhodnuto posílit výkon této agendy o jedno funkční místo pracovnice, která převezme podstatnou část administrativy nepřímo související s vlastním přestupkovým řízením (vedení archivu spisů, komunikace s pojišťovnami atd.), čímž se odborným referentkám „uvolní ruce“ k zvládnutí neustále se zvyšujícího počtu nových řešených případů dopravních přestupků.

Odbor kancelář tajemníka tak bude od 1. 2. 2004 složen ze tří oddělení: právního, civilní ochrany a obrany, oddělení personálního a mzdového a dále z úseku cestovního ruchu, podřízeného přímo vedoucímu OKT.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter