Ministr průmyslu a obchodu navštívil podniky na Blanensku

11. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4378×

V pátek 6. února navštívil Blansko ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban. Jak sám řekl: „Je dobré podívat se na vlastní oči na situaci v podnicích, zda odpovídá tomu, co máme v podkladech na ministerstvu.“ V Blansku byl poprvé a jeho program sestával hlavně z návštěv významných místních výrobních podniků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ministr se rovněž zastavil na krátké jednání na radnici a odpovídal novinářům na tiskové konferenci, kde upřesnil poslání své návštěvy blanenského regionu.

ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban na tiskové konferenci
Na cestě po blanenském regionu doprovázel ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana (uprostřed) poslanec Ing. Miloslav Kala (vlevo) a ředitel blanenského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Lubomír Toufar (druhý zprava). Foto: S. Mrázek

Hlavním cílem bylo jednání o rozvoji regionu, průmyslu v regionu a potažmo zaměstnanosti se zástupci významných podniků a organizací podílejících se přímo na tomto rozvoji. Mezi ně spadá i Město Blansko, které investuje nemalé částky do průmyslové zóny.

Na programu nebyla jen návštěva blanenských podniků Strojírny ČKD a. s. a Blata, ale i Celesticy v Ráječku a v Boskovicích pak firem Láník a Junker.

Strojírny ČKD a.s. označil ministr za podnik, kde „hůř už bylo“ a má podle něj smysl poskytnout tomuto podniku podporu při hledání nových odbytišť a při exportu jeho výrobků.

Při diskuzi se mluvilo i o 2. fázi hospodářské reformy, která má podnikům přinést 11 miliard ve formě odpisů. Tyto peníze by tak měly skončit v investicích do rozvoje podniků a přinést další volná místa.

S přechodem některých služeb ze snížené do základní sazby DPH padla také otázka zdražení vodného a stočného, kde jak ministr, tak i místostarosta Ing. Král shodně vyjádřili přesvědčení, že vodné a stočné zůstane nadále ve snížené sazbě. Horší už je to u kultury, jejíž zařazení do základní sazby je naším závazkem vůči EU a můžeme tedy očekávat zdražení vstupného na koncerty, divadelní představení a další akce. V této souvislosti už některé umělecké agentury zaslaly otevřený dopis poslancům parlamentu s výzvou k ponechání kulturní a umělecké činnosti ve snížené sazbě, aby se jedinou „kulturou“ nestalo sledování televize.

ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban — dělostřelecká salva ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban — dělostřelecká salva

Před odjezdem do podniků pozdravili ministra členové 1. moravského pěšího pluku Kaiser a vypálili na jeho počest několik dělových salv. Stejně jako před časem kolega Gros mohl si i ministr Urban sám naládovat dělo a odpálit několik ran.


U firmy Blata si ministr prohlédl nové modely připravené k uvedení na trh v letošním roce. Zavítal i do projekce a seznámil se s vývojem motocyklů.

Navštívil i výrobní prostory a se zájmem si prohlédl plány na rozšíření firmy v průmyslové zóně Blansko-Vojánky. Foto: J. Kupčík
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter