Nemocnice připsána Městu za přísných podmínek Fondu

23. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4007×

Mnohaletá snaha se naplnila a Nemocnice Blansko je majetkem Města. Podrobněji si o tom povídáme s paní starostkou PhDr. Jaroslavou Královou, která úvodem řekla upřesňující informace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Nemocnice Blansko byla od 1. února 2004 smlouvou s Fondem národního majetku převedena bezúplatně na město. Od tohoto data se Město Blansko stalo vlastníkem nemocnice a současně zřizovatelem.“

Město převzalo nemocnici, ale asi také velkou odpovědnost?

„Je to velká odpovědnost, ale postoj zastupitelstva byl v této věci kompaktní už od roku 1993. Neustále bylo směřováno k tomu, aby se nemocnice stala nemocnicí městskou. Svou roli určitě sehrál fakt, že je to nemocnice neúplná a byly obavy, že by neúplné nemocnice mohly být nějakým způsobem eliminovány, v komplexu zdravotní péče rušeny.“

Nemocnice je převedena smlouvou. Jaké jsou její podmínky?

„Smlouva je vůči městu přísná. Po 25 roků nemůžeme udělat v nemocnici absolutně nic bez souhlasu Fondu národního majetku...“

...proslýchá se, že Fond už dlouho nebude...

„Nic se nezmění, protože ve smlouvě je klauzule, že kdyby Fond zanikl a byl nahrazen jiným orgánem, tak ten přebírá práva vůči nemocnici, kterou my nemůžeme prodat, zastavit, dát do nájmu, a to ani jednotlivé části v areálu, nemůžeme dát do nájmu bez souhlasu Fondu ani prostory. Nemůžeme uvnitř opravovat, stavět nebo měnit stavební dispozice, nesmíme pronajmout pozemky.“

Město nemůže nic pronajmout, ale v nemocnici už jsou nájemci, třeba lékárna?

„Je tam víc nájemců, jsou tam také praktičtí lékaři, ale to je status quo, bude se pokračovat v daném stavu, protože ve smlouvě se hovoří o přebírání závazků. Smlouvy, které končí, mohou být obnoveny nebo nově uzavírány zase jen za souhlasu Fondu. Nájmy samozřejmě budou, ale musí je odsouhlasit Fond, kterému jde o to, aby nemocnice sloužila stále jako zdravotnické zařízení.“

Může očekávat městská nemocnice, když ostatní vesměs patří pod krajskou správu, od Jihomoravského kraje nějaký příspěvek?

„Od kraje nebudou žádné příspěvky. Nemocnice ani nedostávala žádné příspěvky. Je, jak se říká, v černých číslech, byla v mírném zisku, není to nemocnice ztrátová.“

Pravděpodobně se nebude mnoho měnit, protože už před převodem na město byla nemocnice městem řízena. Co je však nejdůležitější v nejbližších dnech?

„Během února nás čeká spousta úkonů, které smlouva ukládá. Provedeme inventarizaci, soupisy majetku movitého a nemovitého, který na nás přechází, musí se udělat účetní uzávěrka a všechno se musí do konce února předat na Fond národního majetku. Ještě si sjednáváme schůzku s právníkem z Fondu, abychom dostali naprosto jednoznačný výklad některých nejednoznačně vyložitelných ustanovení smlouvy.“

Blanenská nemocnice, stejně jako boskovická, jsou součástí sítě nemocničních zařízení v Jihomoravském kraji. Bude i nyní stále možnost setrvat v tomto svazku?

„Osobně cítím největší šanci pro zachování nemocnice v síti Jihomoravského kraje ve společné nabídce zdravotnických služeb blanenské a boskovické nemocnice. Neznamená to sloučení, ale máme doplňující se nabídky. My třeba máme dialýzu, která v Boskovicích není, u nás zase není chirurgie. Ve společné nabídce vidím velkou šanci.“

Jistě je důležité, že nemocnice v Blansku zůstává a bude i nadále poskytovat svoje služby.