Zájemci o garáže na Písečné, hlaste se!

27. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4715×

Předběžná nabídka na odkoupení připravovaných garáží na ulici Jasanová. Garáže v celkovém počtu 38 ks jsou situované na ulici Jasanová pod nově budovanými bytovými domy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Garáže jsou přednostně určeny pro obyvatele nově budovaných bytových nájemních domů Písečná I a II.

Priorita pro přidělování garáží:

 1. obyvatelé nově vybudovaných bytových nájemních domů Písečná I a II
 2. obyvatelé Písečné
 3. ostatní zájemci

V případě více zájemců o koupi garáže, než je počet garáží, bude výběr kupců garáží řešen formou losování za účasti notáře (v každé skupině).

Vnitřní rozměry garáží — 2,7 × 5,09 m.

Předpokládaná cena za jednu garáž včetně pozemku a nákladů souvisejících s tímto prodejem činí cca 180 000,- Kč.

Investorem garáží bude Město Blansko, které po jejich kolaudaci převede jednotlivé garáže včetně pozemku na občany, s kterými budou uzavřeny níže uvedené smluvní vztahy.

Kolaudace celé stavby se předpokládá do 30. 5. 2005.

Veškeré podmínky prodeje a převodu budou ujednány ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude mimo jiné zahrnovat:

 1. Platební podmínky
  — první záloha na kupní cenu ve výši 60 000,- Kč, bude zaplacena občanem městu ke dni podpisu smlouvy (předpoklad — 06 až 07/2004)
  — druhou zálohu na kupní cenu ve výši 60 000,- Kč se občan zavazuje splatit městu nejpozději k 31. 10. 2004
  — zbývající část kupní ceny ve výši cca 60 000,- Kč se občan zavazuje splatit městu nejpozději k 31. 3. 2005
 2. Občan jako povinný strpí užívání střechy garáže jako střechy pojízdné za účelem parkování s tím, že Město jako oprávněný z věcného břemene trvale zajistí bezpečnost pohybu osob a vozidel na střeše, údržbu povrchu střechy a odstranění případných vad střechy způsobených popsaným užíváním.

V případě Vašeho vážného zájmu nám toto, prosím, sdělte písemně na naši adresu nebo e-mailem na odehnal@blansko.cz.

Případné dotazy zodpoví pracovníci odboru INV — Ing. Milan Kisela 516 426 137 nebo Ing. Luděk Odehnal 516 426 124.

POZNÁMKA

V případě, že by počet zájemců byl více než dvojnásobný, než je počet projektovaných garáží, existuje možnost přeprojektování garáží na patrové. V tomto případě by se cena za jednu garáž mohla snížit na cca 165.000,- Kč.

Ing. Milan Kisela
vedoucí odboru INV

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter