Hana Nedomová představuje Odbor hospodářské správy MěÚ Blansko

31. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5197×

Průběžně si představujeme odbory Městského úřadu Blansko. Mnohé jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají, aniž si to však nějak výrazně uvědomují. Zajímalo nás, co se skrývá za označením odbor hospodářské správy. Vysvětlení nám ochotně poskytla paní Hana Nedomová, od dubna loňského roku vedoucí odboru, když její předchůdkyně odešla na mateřskou dovolenou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Co má tedy ve vínku zmíněný odbor?

„Povinnost zajistit chod úřadu tím, že jsou zajištěny pro naše zaměstnance kvalitní prostory, materiálně-technické vybavení na kvalitní úrovni, naší povinností je i sledovat trendy tak, aby vývoj strojního zařízení šel pořád dopředu, abychom stačili reagovat na vývoj celé společnosti a mohli poskytovat zaměstnancům a hlavně občanům co nejkvalitnější služby.“

Předpokládám, že ve správě odboru jsou i budovy. Které?

„Ve správě máme budovu radnice na náměstí Svobody. Na město by měla přejít budova na náměstí Republiky, ale o tom není rozhodnuto. Zatím jsme tam tedy v pronájmu, stejně jako v budově na ulici Boženy Němcové, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.“

Hana Nedomová — vedoucí odboru hospodářské správy
Hana Nedomová, vedoucí odboru
hospodářské správy. Foto: S. Mrázek

Odbor bývá členěn na oddělení. Jaká jsou v tomto případě?

„Odbor má tři oddělení, a to oddělení informatiky, oddělení hospodářské správy a oddělení úklidu.“

Pojďme se k nim podívat...

„Oddělení informatiky zajišťuje síť internetu, e-mailovou poštu, veškeré vybavení počítačovou technikou tak, aby bylo možné kvalitní zpracování veškerých dat, což jako státní správa a samospráva musíme zajišťovat. Po vzájemné dohodě pak poskytujeme servis např. pro knihovnu, muzeum, prostě tam, kde pomoc potřebují.“

Čím se zabývá oddělení hospodářské správy?

„Toto oddělení zajišťuje vnitřní chod úřadu po stránce technické a materiální. Pod hospodářskou správu spadají i podatelny městského úřadu (v budově radnice na nám. Svobody a pobočková v budově na nám. Republiky — pozn. ar). Hlavní význam podatelen vidím v tom, že tam musí být lidé určitých kvalit, protože podatelna je obvykle prvním místem styku občana s úřadem. Podatelna, z mého pohledu, by měla být schopna vyřešit problém občana s úřadem, musí pracovat tak, aby občan byl spokojen, získal veškeré informace, které potřebuje.

Pracovníci na podatelně musí znát náplně jednotlivých odborů, aby občana poslali na správné místo. Kromě toho mají na podatelně další povinnosti, např. příjem a odesílání zásilek všeho typu, jejich evidenci, přerozdělování na odbory, příjem od odborů, distribuci přes poštu, ale také zajišťují archivační službu, evidují ztráty a nálezy, seznamy těchto věcí zveřejňují prostřednictvím zpravodaje. Funkce podatelny je pro úřad velice důležitá, takže i chování a vystupování pracovníků musí být na úrovni. Tak to alespoň cítím já.“

Zmínila jste distribuci přes poštu, ale víme, že v Blansku pracují i doručovatelé radnice.

„Ano, jsou dva poštovní doručovatelé a také spadají pod náš odbor. Každý spravuje určitou oblast. Je to přímý kontakt s občanem a předání zásilky podle platné legislativy. Je to práce náročná na kondici, protože chodí pěšky za každého počasí.“

Významnou „spojkou“ s občany je také úřední deska...

„Tu má hospodářská správa také na starosti, dále pak zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím, máme také součinnost při ochraně veřejného pořádku s městskou policií, rovněž musíme sledovat využívání grantů a dotací k činnosti odboru.“

Tím jistě náplň hospodářské správy nekončí?

„Určitě, zajišťuje další činnost, jako jsou zasedání volených orgánů, volby, referenda, sčítání lidu, autodoprava, vedení agendy stravenek, cestovních příkazů, různé opravy a údržbu nejenom budov, ale i jejich vybavení. Je to široký záběr, který dnes a denně přináší věci, které se musí řešit ihned. Když problém vyvstane, musí se najít řešení. Po dohodě s panem tajemníkem, s nímž je úzká spolupráce, se snažíme všechno vyřešit. Dále existuje organizační služba bez právní subjektivity, což je středisko veřejně prospěšných prací, které má devět zaměstnanců civilní služby, jejichž prostřednictvím se zajišťuje řada prací. Samozřejmě na veřejně prospěšných pracích zaměstnáváme i další tři až čtyři pracovníky, podle toho kolik práce je naplánováno.“

Veřejně prospěšná práce je mj. také jedním z alternativních trestů uložených soudem...

„Spolupracujeme s probační a mediační službou a skutečně si ve městě odpracovávají svůj trest lidé, kterým byl soudním rozhodnutím určen výkon obecně prospěšných prací. V současné době jsou čtyři, ale přes zimní období je těžší sehnat potřebnou práci, takže u nás mají uplatnění zejména od dubna do konce října.“

Jsou poznatky, že ne vždy jsou ochotni odsouzení se řádně na pracích podílet. Také v Blansku?

„Jsou někteří, kteří si uvědomí, co způsobili, ale za rok, co tady jsem, mám zkušenost, že ani jeden neodpracoval to, co měl. Přístup ze strany odsouzených není dobrý, proto v další spolupráci s probační a mediační službou připravujeme kroky ke zlepšení.“

Už tak je výčet přebohatý, a to jsme ještě neprobrali poslední úsek...

„Jím je oddělení úklidu, které se stará o budovu na nám. Svobody, tedy o  radnici, dále zajišťuje úklid v sídle městské policie, v Klubu důchodců a v Poradně pro matku a dítě na Sladkovského ulici, a to tak, aby všude bylo čisté a příjemné prostředí. Je to tým vstřícných lidí, který, pokud je potřeba, se nebrání ani náročnějšímu úklidu. S děvčaty jsme spokojeni.“

Práce odboru je opravdu činorodá. Jak říká jeho vedoucí, je snaha, aby se kolektiv stmeloval, každý v něm šel stále kupředu, aby tak pomáhal kvalifikované práci městského úřadu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter