Upozornění: Nekrmte toulavé kočky!

12. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 7685×

Na základě četných stížností na výskyt velkého počtu volně toulavých koček na území města Blanska vydává Město Blansko toto upozornění s výzvou pro občany, aby svým přístupem nenapomáhali nekontrolovanému zvyšování populace koček a spolupracovali na regulaci jejich kolonií.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Velké počty koček se vyskytují v parcích a zahradách (mateřských a základních škol), ve větších areálech místních firem, poblíž nemocnice i na dalších veřejných prostranstvích. V hustě zalidněných oblastech se kočky živí odpadky a také dostávají jídlo od lidí, tzv. „krmičů“. To pak přivábí další kočky.

Každá plodná kočka zplodí až 5 koťat 2× do roka a tak se populace rychle rozrůstá. U většiny případů bývají zájmy vlastníků nemovitostí, nájemců bytů a ostatních lidí v konfliktu s těmi, kteří kočky krmí. Je důležité, aby se rozdílnost názorů vyřešila hned na začátku. Jestliže se kočky příliš rychle rozmnoží, stávají se na obtíž do té míry, že místní orgány musí zasáhnout. Samozřejmě se přihlíží k tomu, aby způsob regulace byl humánní.

Je nutné zmínit zdravotní rizika, která jsou největším nebezpečím pro každého člověka. Kočky, toulavé či domácí, mohou přenášet infekční nemoci i na člověka — prašivina, svrab (scabies), vzteklina, toxokaróza, toxoplasmóza. Nejčastější je prašivina, která způsobuje nesvědivé kruhovité poškození kůže u dospělých a někdy ztrátu vlasů u dětí.

Toulavé kočky jsou rizikem i pro kočky domácí, na které mohou přenášet nemoci jako je influenza, gastroenteritis, prašivina, buď přímým stykem nebo dotykem rukou nebo oděvem člověka. Nejvíce ohrožené jsou děti hrající si na znečištěném písku a trávě.

Krmení volně toulavých koček s sebou přináší i další problém a tím jsou potkani, které přiláká snadno dostupná potrava poskytovaná lidmi krmícími kočky. S tím jsou spojena pro člověka další nemalá rizika.

Vyhláška Městského zastupitelstva Blansko č. 4/1999, o chovu a držení zvířat v územním obvodu města Blansko, ve svém článku 3, odst. 2 výslovně zakazuje krmení volně pobíhajících toulavých zvířat. Důvodem jsou právě rizika uvedená výše. Porušení ustanovení této vyhlášky je postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů. Sankcí může být pokuta až do výše 30.000 Kč. Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlížejí orgány města Blanska a Městská policie Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter