Manželská poradna opět v plném provozu

30. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 8300×

Po krátké době útlumu činnosti, způsobené odchodem vedoucí poradny na mateřskou dovolenou a ukončením pracovního poměru jejího zástupce, oznamuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku, že od 1. 3. 2004 její fungování zajišťuje opět úplný pracovní tým.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Aktuálně je tým poradny tvořen třemi pracovníky. Na post vedoucího Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku nastoupila psycholožka Mgr. Jiřina Kozoňová, která má zkušenosti v práci s dětskou klientelou a s tím související rodinnou psychologickou problematikou, nadto i s klientelou z oblasti zdravotnické psychologie. Externí spolupracovnice Mgr. Petra Voráčová je v pozici psychologa zavedeným pracovníkem týmu poradny. Již delší čas prezentuje své terapeutické služby všem klientům poradny v celé škále jejich obtíží. Paní Hana Báčová je spoluzakladatelkou zdejšího pracoviště a působí na pozici socioterapeuta. Nabízí konzultační činnost a podpůrné provázení zájemcům o zvýšení osobních a sociálních kompetencí, poskytuje základní sociálně právní informace.

Poradna chce i nadále sloužit občanům blanenského regionu v tradičních doménách poradenské činnosti. Nabízí své konzultační a poradenské služby všem, kteří chtějí s pomocí profesionálů pracovat na svých osobních problémech, partnerských neshodách, rodinných i generačních konfliktech. Pomoc nabízíme jednotlivcům, rodinám i skupinám. Obrátit se na nás mohou i lidé, kteří těžce prožívají různé zdravotní obtíže, jsou dlouhodobě omezeni v pracovní výkonnosti či mají potíže způsobené nepříznivými vnějšími okolnostmi — ztrátou zaměstnání, změnou bydliště, zhoršením existenčních podmínek.

V současné době se mapují specifika blanenského regionu, jelikož je naší snahou aktualizovat koncepční záměry a cíleně je směřovat k potřebám zdejších občanů. V souvislosti s tímto cílem uvažujeme například o nových formách služeb pro nezaměstnané. Nabídkou programů pro zlepšení komunikačních a sebeprezentačních technik chceme pomoci zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce i osobní pocit spokojenosti. Zamýšlený projekt počítá i s nabídkou programů pro lepší pracovní začlenění studentů v absolventských ročnících středních škol.

Souběžně připravujeme nové formy propagace našich služeb. Naší snahou je vhodně oslovit potenciální skupiny zájemců o spolupráci. Spolu s tím chceme potvrdit a navázat hlubší spolupráci se všemi institucemi, které vytvářejí síť sociálních služeb a se všemi odborníky v pomáhajících profesích. Naším přáním je prohlubovat spolupráci v rámci institucí tak, aby bylo možné nabídnout systémový přístup k řešení naléhavých problémů všech klientů.

Vzhledem k tomu, že chceme, aby servis naších služeb měl co možná nejlepší profesionální úroveň, pracujeme pod supervizí, která napomáhá rozlišit profesionální způsoby pomoci od neprofesionálních. Další vzdělávání pracovníků poradny je jinou formou, jak zajistit profesionální statut našich služeb. Oba psychologové proto navštěvují dlouhodobé psychoterapeutické vzdělávací programy s mezinárodně uznávanou akreditací.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter