Ulice Rodkovského bude zrekonstruována do května

1. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4510×

Celá akce rekonstrukce ul. Rodkovského byla zahájena na podzim roku 2002, kdy byla vykácena alej starých topolů. V této době mělo Město k dispozici projektové dokumentace na rekonstrukce chodníku a kanalizace před školou T. G. Masaryka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na základě těchto projektů byly zažádány peníze do rozpočtu na rok 2003. Jelikož tyto finanční prostředky nebyly schváleny na rok 2003, docházelo pouze k chemickému potírání bujení topolů ze stávajících kořenů.

Základní škola T.G.M.
ZŠ T. G. M. na ulici Rodkovského. Foto: S. Mrázek

Mezitím JMP, a. s. provedla rekonstrukci rozvodů plynovodů na ulici Rodkovského. Ke konci roku 2003 Město Blansko získalo úvěr na stavební práce a otázka rekonstrukce ul. Rodkovského se tak znovu stala aktuální.

Další časově-technickou vazbu na rekonstrukci kanalizace má i vlastní přeložka telekomunikačních kabelů. Současné sloupy tohoto vedení zasahují do trasy rekonstruované kanalizace, a tím brání její realizaci.

Město Blansko oslovilo Český Telecom, a. s. se žádostí o provedení přeložky stávajících nadzemních telekomunikačních vedení do země tak, aby se mohly stávající sloupy tohoto vedení odstranit. Z tohoto důvodu byl dopracován projekt na přeložku této inženýrské sítě. Nyní probíhá stavební řízení a jednání s firmou Český Telecom, a. s. o provedení vlastní realizace přeložky.

Stavební práce budou zahájeny v období jarních prázdnin (umožní-li tyto činnosti počasí) likvidací stávajících pařezů v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace v chodníku před školou T. G. Masaryka. Tyto činnosti spolu úzce souvisejí, jelikož je reálný předpoklad poškození stávající kanalizace při odstraňování pařezů a jejich kořenového systému.

Po úspěšné rekonstrukci inženýrských sítí bude provedena rekonstrukce chodníku před školou a předláždění zbylé části chodníku. V součinnosti s dlažebními pracemi budou probíhat sadové úpravy a výsadba nových stromů, které druhově naváží na současnou alej v prostoru před školkou. Veškeré práce hrazené Městem Blansko na ulici Rodkovského mají být ukončeny do května 2004.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter