Odbor komunální údržby – starost nejen o pěkný vzhled města

27. května 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4459×

Odbor komunální údržby Městského úřadu v Blansku má celkem devět lidí a dvě oddělení, a to oddělení komunální údržby (vedoucím je Ing. Marek Štefan) a oddělení bytového a nebytového hospodářství (vedoucí Ing. Ilona Peterková). O chodu odboru jsme debatovali s jeho vedoucím Ing. Miroslavem Pokorným.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastavme se u oddělení komunální údržby. Co je jeho posláním?

„Oddělení komunální údržby zajišťuje údržbu, opravy a péči o veškerý městský majetek, který je na území města, s výjimkou budov. Jsou to tedy silnice a s nimi spojená údržba, instalace svislého a vodorovného dopravního značení, údržba chodníků, naší starostí jsou hřbitovy, městský mobiliář i dětská hřiště. Máme na starosti rovněž dešťovou kanalizaci, dešťové vpusti, správu toků, které jsou v majetku města, přehrady Palava I a Palava II, sedimentační nádrže. Ve vodním hospodářství spolupracujeme se Svazkem vodovodů a kanalizací. Staráme se také o 71 ha městských lesů a o údržbu městské zeleně. Zajišťujeme sečení trávy, kácení stromů, vysazování nových porostů...“

Ing. Miroslav Pokorný
Vedoucí odboru Ing. Miroslav Pokorný.

Kácení stromů bývá někdy dosti citlivá záležitost. Rozhodujete sami?

„Nikoliv, jsme na tom stejně jako každý občan. Musíme stejným způsobem žádat odbor životního prostředí, který i pro nás musí vydat souhlas ke kácení stromů. My se kácení nevyhneme při údržbě a ozdravění porostů na městských pozemcích.“

Přerušil jsem výčet toho, čím se zabývá oddělení komunální údržby. Nebo jsme snad již na konci?

„Ještě ne, protože jdou přes nás smlouvy a fakturace dopravní obslužnosti a vykonáváme funkci dopravního úřadu pro MHD. Máme na starosti také odpady, tedy likvidaci veškerých odpadů, přistavování kontejnerů, provoz sběrného dvora. Ale poplatky už převzal odbor finanční. Zdůrazňuji to proto, že někteří lidé ještě stále chodí k nám.“

Náplň druhého oddělení je dosti naznačena názvem...

„Oddělení bytového a nebytového hospodářství spravuje veškerý bytový fond, který město má. Sice máme správcovskou firmu, ale jde přes nás přidělování veškerých bytů. Řídíme se platnou vyhláškou města při sestavování pořadníku přidělování bytů. Ve spolupráci se správcovskou firmou se pak zajišťuje údržba a opravy. Řešíme s dlužníky dohody o splátkách, řešíme žaloby na výpovědi, na vyklizení bytů.“

Zřejmě nejde o záležitost jednoduchou...

„Problém je v tom, že věci dlouho trvají u soudů. Kdyby byly řešeny pružněji, tak by je neplatiči brali vážněji. Teď se moc nebojí, protože vědí, že se věc protáhne někdy i na pět šest let. Mají možnost se pořád odvolávat. Všechno musí jít postupně, teprve až nabude platnosti jedna věc, může být podána žaloba další. Lidé někdy poukazují na velkého dlužníka a říkají, že my s tím nic neděláme, ale zdlouhavost řešení není naše vina.“

Je dlužníků hodně?

„Dlužníků je dost. K 31. 12. 2003 jsme měli skoro 3,5 milionu Kč dluhů na nájemném a na službách.“

Nebytové prostory...?

„Nebytové prostory se pomalu redukují, zůstává nám výšková budova (Smetanova 3) a ‚Stará fabrika‘ (Sadová 2). Máme na starosti ještě zadní trakt radnice a budovu na K. J. Mašky, kde býval stavební úřad. Všechno zajišťuje odbor bez správcovské firmy, tedy opravy, rekonstrukce, modernizaci i pronájmy prostor. Pod naším odborem jsou ještě zimní stadion, lázně, koupaliště, rekreační oblast Palava, psí útulek, ale tento městský majetek na základě smluv provozují Služby Blansko s. r. o. Avšak cokoliv se tam děje, či má dít, mělo by to být s naším vědomím, s námi projednáno.“

Určitě za vámi přicházejí občané se svými návrhy, požadavky. Je možné je řešit?

„Požadavky jsou oprávněné, ale i takové, které nemůžeme ovlivnit. Bohužel, i když bychom je rádi vyřešili, jsme svázáni rozpočtem. Pokud nám rozpočet požadavky třeba na opravy chodníků umožní, tak se to samozřejmě snažíme udělat. Může se někomu zdát, že jde o pár korun, ale rozpočet nelze překročit.“

Obsah práce pro odbor je velmi široký, lze upozornit na některé věci, co se udělaly?

„My zajišťujeme údržbu, nikoliv větší akce. Již jsme zajistili opravy výtluků na místních komunikacích, současně s tím i vodorovné značení. Vyčerpali jsme téměř všechny prostředky, které jsme měli na opravy. Údržba a opravy chodníků začaly zhruba od poloviny dubna, jakmile to umožnilo počasí. Složitá je údržba zeleně, tráva letos rychle roste. Loni, kdy bylo sucho, jsme měli čtyři seče za celý rok. Z větších akcí to byla ještě oprava chodníku před školou T. G. M. na Rodkovského ulici. Současně s tím byla opravena kanalizace, ještě by se měly vysázet nové stromy a udělat zelený pruh. Naše činnost není moc vidět...“

Je možné to říci i tak, že by byla vidět především nečinnost.