Nedodržování zákona stojí živnostníky peníze

12. května 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4119×

Základní činností oddělení kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko je kontrolní činnost, zaměřená na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní činnost zahájili v roce 2004 pracovníci odd. kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko u fyzických a právnických osob podnikajících v správním obvodu OŽÚ Blansko. K datu 23. 4. 2004 bylo provedeno celkem 181 kontrol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z tohoto počtu bylo u fyzických osob provedeno 112 kontrol, u právnických osob 63 kontrol a u zahraničních osob 6 kontrol.

Za porušení v živnostenského zákona bylo uloženo celkem 35 pokut v celkové hodnotě 56.000 Kč, z toho právnickým osobám 22 pokut ve výši 37.500 Kč, fyzickým osobám 13 pokut ve výši 18.500 Kč.

V průběhu I. čtvrtletí byly zrušeny sankčně celkem 3 živnostenské listy fyzickým osobám z důvodu nedoložení odborné způsobilosti.

Ve dvou případech je v současné době vedeno správní řízení s právnickými osobami z důvodu porušení živnostenského zákona — v jednom případě se jedná o podezření z neoprávněného podnikání.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter