Zájem o živnostenské podnikání neklesá

28. května 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3887×

Přinášíme srovnání některých statistických údajů z činnosti oddělení registrace obecního živnostenského úřadu za období prvních čtyř měsíců let 2003 a 2004.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Sledované období (1. – 4. měsíc) rok 2003 rok 2004
Vydané ŽL+KL 374 320
Zrušení živností 66 143
Přerušení živností 464 759
Pokračování v prov. živn. 27 57

Komentář k uvedeným údajům v tabulce

Počet subjektů resp. nových živností, které vznikají v roce 2004, má stejný vývoj jako ve stejném období roku 2003. Nedošlo ke snížení zájmu o živnostenské podnikání.

O něco vyšší počet vydaných živností v tomto sledovaném období lze odůvodnit zejména nahromaděním podání na konci roku 2002, která byla z důvodu probíhající reformy VS (stop stav vydávání živností k 15. 12. 2002) zpracována až začátkem roku 2003.

Zůstává tedy otázkou, zda lze dovozovat, že zvýšené počty zrušení a přerušení živností v roce 2004 souvisí v tisku a jiných médiích proklamovaným „ztížením“ podmínek podnikání (viz. min. daň, odvody na soc. a zdrav. pojištění), resp. zda tyto nové podmínky vedou k poklesu zájmu o živnostenské podnikání, či vyplývají z jiných, pro vlastní podnikání zástupných důvodů (podmínky reg. na ÚP, soc. dávky apod.).

Setrvávající zájem o živnostenské podnikání lze zřejmě také vysledovat i ze zvýšeného počtu opětovného pokračování v provozování živnosti (za sledované období v roce 2004 cca 2× vyšší).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter