Občan a mimořádné situace – díl pátý: Ochrana obyvatelstva: evakuace a ukrytí

4. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4710×

Ve čtvrtém díle našeho seriálu jsem čtenářům slíbil další pokračování tématu ochrana obyvatelstva. Tentokrát se v jeho rámci zaměříme na oblast evakuace a ukrytí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

EVAKUACE

Evakuaci lze stručně definovat jako přesun osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo. Pokyn k zahájení evakuace může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec nebo kraj. O důvodu a způsobu provedení evakuace se občané dozví z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního rozhlasu. V každém případě je při evakuaci třeba respektovat nařízený způsob jejího provedení, aby se předešlo vzniku paniky a také dopravním problémům.

Základní úkony občana při evakuaci

Po vyhlášení evakuace je třeba co nejrychleji:

  • opustit řádně zabezpečený byt
  • vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se s ním do určeného evakuačního střediska

Řádné zabezpečení bytu v případě evakuace znamená, že v bytě musí být před odchodem uhašen otevřený oheň v topidlech, vypnuty el. spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) a uzavřeny přívody vody a plynu. Domácí zvířata, především psy a kočky je třeba vzít s sebou v uzavřených schránkách. Před odchodem je také vhodné se přesvědčit zda i vaši sousedé vědí že mají opustit byt.

Evakuační zavazadlo (batoh, taška, kufr apod.) by mělo obsahovat zejména následující předměty: základní trvanlivé potraviny, nádobu s pitnou vodou, příbor, jídelní misku, hygienické potřeby, osobní doklady, peníze a cenné dokumenty (zejm. pojistné smlouvy!), osobní léky, náhradní prádlo, pláštěnku, přikrývku, přenosné rádio, svítilnu a drobné předměty pro ukrácení času (kniha, společenské hry, hračka pro děti...).

Evakuační střediska se určují podle typu a důvodu nařízené evakuace a občané se jejich umístění dozví vždy nejpozději při vyhlášení evakuace sdělovacími prostředky.

UKRYTÍ

Jde o využití stálých úkrytů i jiných vhodných prostor k ochraně obyvatelstva. Využívá se za situace, kdy k ochraně obyvatel nelze účinně použít pouze evakuaci — například při únicích toxických látek (mezi něž bychom mohli zařadit i potenciální únik čpavku na blanenském zimním stadionu), kdy by občané byli vystaveni působení jedovatých plynů nebo částic i během přesunu do evakuačního centra a evakuace by tak ztrácela smysl.

K účelu ukrytí se užívají jednak tzv. stálé úkryty sloužící zejména k ochraně obyvatelstva za válečného stavu (v celé ČR je přes 5000 takových stálých úkrytů, v samotném městě Blansku pak 10) a dále improvizované úkryty, které využívají přirozených ochranných vlastností obytných a jiných staveb. V tomto případě se jedná zpravidla o suterénní prostory budov na odvrácené straně zdroje nebezpečí, které po utěsnění proti pronikání toxických látek mohou sloužit jako dostatečná ochrany třeba při průmyslových haváriích. Jak vybrat vhodný prostor pro improvizovaný úkryt a jak dále zvýšit jeho ochrannou hodnotu je velmi podrobně popsáno na internetové stránce ministerstva vnitra www.mvcr.cz/hasici/obcan.

(Příště: Prostředky improvizované ochrany osob v zamořeném prostředí.)

Mgr. Jiří Kučera, tajemník
bezpečnostní rady Města Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter