Oficiální loga pro oslavy 100. výročí města

23. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4886×

Přesto, že do oslav 100. výročí povýšení Blanska na město zbývá téměř třičtvrtě roku, vedení města nechce nic v organizaci tohoto významného mezníku v historii našeho města ponechat náhodě. Již v měsíci únoru byla ustavena radou města pracovní skupina, která má na starosti všechny záležitosti související s přípravou a organizací tohoto výročí, které se promítne do celého příštího roku. Všechny akce budou nést oficiální logo pro 100. výročí, které bylo speciálně navrženo a zhotoveno pro tuto příležitost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oslavy budou oficiálně zahájeny 18. 2. 2005 u příležitosti konání tradičního Sousedského bálu. Od tohoto data bude odstartována celá řada kulturních, společenských a sportovních akcí, které by měly vyvrcholit v měsíci květnu blokem tří dnů v čase Historického a pivního jarmarku. V tomto hlavním bloku oslav je snaha připravit pro občany města Blanska zajímavý a netradiční program s celou řadou překvapení.

Hlavní logo oslav 100. výročí povýšení Blanska na město

Druhé logo oslav 100. výročí povýšení Blanska na město

Schválená loga. Navrženy jsou dva typy loga. Budete se s nimi setkávat nejen celý příští rok, ale již od tohoto podzimu se jedno z nich objeví na obálce Zpravodaje města Blanska vedle znaku města Blanska a v záhlaví internetových stránek města Blanska, kde zůstane po celý slavnostní rok 2005.

Součástí oslav jsou také další věci související s propagací těchto oslav. Je to např. vydání turistické známky a zhotovení pamětní mince k tomuto výročí, vydání publikace o historii Blanska, zhotovení jubilejního kalendáře či výroba filmu Obrázky z historie města Blanska.

S konkrétním programem a harmonogramem oslav budeme občany informovat v předstihu opět na internetových stránkách, ve Zpravodaji PLUS a formou plakátů.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter