Odbor stavební úřad – čtyři oddělení nejen pro Blansko

24. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5285×

Další zastavení mezi odbory Městského úřadu Blansko nás zavedlo na náměstí Republiky, kde ve III. poschodí správní budovy má svá pracoviště „Odbor stavební úřad“. Jeho vedoucím je Ing. Petr Rizner, který nás s činností a posláním odboru seznámil.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ing. Petr Rizner — vedoucí odboru stavební úřad
Ing. Petr Rizner — vedoucí odboru
stavební úřad
Foto: S. Mrázek

Jaká je stručná definice odboru?

„Přesnou definici stavebního úřadu nelze obecně stanovit, protože každý stavební úřad má jinou strukturu, každý úřad má svá specifika. U nás to platí stoprocentně. Jsme sice stavební úřad, ale fungujeme také jako dopravní úřad, který jinde mají samostatný, máme i památky...“

Působí odbor pouze pro vlastní město Blansko?

„Naše správní území zahrnuje nejen město Blansko, ale i další obce, což si možná ne všichni uvědomují. V některých případech má odbor funkci pro celou oblast pověřeného úřadu třetího stupně, v některých případech působíme na území menším. Každé oddělení má svoji působnost jinou.“

Mezi všeobecnější informace by možná ještě patřila zmínka o tom, je-li dost či málo problémů při jednání s občany, se stranami. Mám na mysli, zda jsou vždy žádosti připraveny tak, aby mohly být včas vyřízeny?

„Vždycky doporučuji kterýkoliv záměr před podáním žádosti konzultovat. Buď sám osobně, nebo prostřednictvím jiných osob, které problematiku znají. Málokdy se stane, a to i v případě firem, které věci zajišťují, že je žádost při podání úplná. To jsou naprosté výjimky.“

Pojďme se podívat na jednotlivá odděleni Odboru stavební úřad...

„Začnu oddělením největším, a tím je oddělení stavebního řádu, jehož náplní je zajištění výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, což znamená veškerou stavební činnost, která se děje podle stavebního zákona. Dalo by se říci, že jde o veškeré stavby, i když s určitými výjimkami, které spadají do kompetence jiných, jako jsou třeba stavby vodní nebo dopravní. Povolujeme stavby od drobných až po velké. Chtěl bych zdůraznit, že i drobné stavby do 16 m2 podléhají režimu stavebního zákona, tudíž ohlášení, případně i povolení. Jde o zahradní altánky a podobně.“

Znamená to, že i „kůlnička na motyku“ podléhá ohlášení? V povědomí je více hranice 16 metrů čtverečních...

„Opravdu si to málokdo uvědomuje, že do 16 m2 jde o ohlášení, pak už jde o povolení.“

Jak složité je ono ohlášení?

„Jde o vyplnění formuláře, maximálně jednoduchý náčrt. Žádný správní poplatek se neplatí, takže občan v podstatě žádnou újmu neutrpí.“

Druhým oddělením, na které se soustředíme, je oddělení dopravy. Ovšem dopravu má v náplni i odbor vnitřních věcí...

„V souvislosti s reformou státní správy došlo k rozdělení činností, takže odbor vnitřních věcí má na starosti dopravně správní agendu, pod nás přešel výkon státní správy na úseku silničního hospodářství a silnic II. a III. třídy. Má to blízkou vazbu na stavební úřad jako takový, protože činností oddělení je povolování dopravních staveb, komunikací. Názornou ukázkou je přeložka komunikace II/374 (tzv. průmyslovou zónou — pozn. ar), jejíž povolení vydával zdejší stavební úřad — oddělení dopravy. Je možné také jmenovat přeložku na Starém Blansku, okružní křižovatku, což byla další velká stavba. S činností oddělení souvisí i další povolení, a to na uzavírky a stanovování objížďkových tras. S prací oddělení se může běžný občan setkat v případě povolení sjezdu, tedy povolení napojení s komunikací, která je ve správě a ve vlastnictví kraje. Toto povolení také vydáváme.“

Má odbor odpovědnost za stav vozovek? Můžete nařídit opravy?

„Za stav vozovek odpovědnost neneseme. Nařídit můžeme, ale musí být splněna jedna ze základních podmínek, a tou je nebezpečnost nebo ohrožení, což je dosti problematická otázka. Stanovení hranice, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení, není jednoduché, mohou na to být různé názory. Chtěl bych dodat, že údržba, ať z hlediska oprav, nebo zimní údržby, vždycky spadá do kompetence vlastníka komunikace.“

Pokračovat ve výčtu činností odboru stavební úřad budeme opět v červenci.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter